Nieuw adres inzage Tracébesluit A16 Rotterdam

25-08-2016 923 keer bekeken 0 reacties

Belangstellenden die het Tracébesluit A16 Rotterdam willen inzien bij het Hoogheemraadschap van Delfland kunnen terecht op het kantoor Brassersplein 2 in Delft in plaats van de eerder gecommuniceerde Phoenixstraat. De overige adressen zijn ongewijzigd. Zie ook www.platformparticipatie.nl

Cookie-instellingen