[nieuws] Opening A16 Rotterdam in 2025

15-12-2020 2448 keer bekeken

Minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven hebben op 7 december de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de projecten die Rijkswaterstaat momenteel uitvoert, waaronder A16 Rotterdam.

Uit hun toelichting blijkt dat de geplande openstelling van de eerste energie neutrale snelweg met tunnel verschuift van 2024 naar 2025. Er zijn meerdere factoren die tot vertraging hebben geleid.

Oorzaken vertraging

Zo werd door de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 de vergunning voor het winnen van zeezand niet verlengd. Het aanbrengen van het zandpakket voor de A16 Rotterdam kon daardoor niet volgens planning starten en er moest gezocht worden naar een andere winningslocatie. Met de aankoop van zoet zand afkomstig van het Markermeer was dit probleem verholpen.

Bij het aanbrengen van zand komt grondwater vrij. Om dit water af te kunnen voeren via de nabijgelegen Schie, is een watervergunning nodig. Omdat een duidelijk PFAS kader voor grondwater op dat moment ontbrak, duurde het verstrekken van de watervergunning langer. Aanvullend moest per stof in het grondwater aangetoond worden dat het geen negatief effect had op het watersysteem. Hiervoor zijn extra grond- en wateronderzoeken gedaan en nadere afspraken gemaakt met de vergunningverlener.

Tot slot moest er bij de planning van werkzaamheden ook rekening gehouden worden met het broedseizoen.  Inmiddels is aan alle voorwaarden voldaan, zijn de benodigde vergunningen binnen en zijn de bouwactiviteiten in volle gang.

Hinder

De vertraging betekent dat een aantal van de geplande werkzaamheden verschuiven in de tijd: ze starten later en eindigen ook later. Toch is extra hinder niet helemaal te voorkomen. Het werk, de bouwlocatie en bouwverkeer zijn langer aanwezig.

Binnenkort wordt de aparte bouwweg verder uitgebreid. Bouwverkeer hoeft daardoor niet over het bestaande wegennet te rijden. Andere maatregelen zijn geluidbeperkende en zichtbeperkende maatregelen.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.