Afspraken over A16 Rotterdam en water

13-06-2018 837 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap van Delfland tekenden vandaag een overeenkomst waarbij afspraken zijn vastgelegd over waterbeheer.

De komst van de A16 Rotterdam heeft effect op het watersysteem van Delfland. Delfland en Rijswaterstaat hebben daarom gezocht naar een goede inpassing van de nieuwe rijksweg in het watersysteem. Vandaag tekenden directeur Netwerkontwikkeling Marco Zeeman van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en hoogheemraad Marcel Houtzager van het Hoogheemraadschap van Delfland hierover een overeenkomst.

In die overeenkomst hebben Rijkswaterstaat en Delfland onder meer afspraken gemaakt over de monitoring van grondwater en de kwaliteit van het water in de nabij gelegen sloten. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de bijdrage van Rijkswaterstaat aan de investering in gemaal Delftweg in Rotterdam en aan de toename van Delflandse beheerkosten van het gemaal, de stuwen en inlaten.

De ondertekening vond plaats op het gemaal Delftweg. Dit gemaal is recent gerenoveerd. Ook is de capaciteit van het gemaal uitgebreid. Hierbij is rekening gehouden dat door de aanleg van de A16 Rotterdam meer water via het watersysteem van Delfland wordt afgevoerd.

Cookie-instellingen