HSL en RandstadrailNaast het Schiebroeksepark kruist de A16 Rotterdam de Hogesnelheidslijn en de RandstadRail. Voor beide spoorwegovergangen wordt een viaduct gerealiseerd, zodat de A16 Rotterdam er overheen komt te liggen.

Kruising HSL en Randstadrail

De A16 Rotterdam loopt straks door een afwisselend gebied met polders, parken, sportterreinen, de HSL en Randstadrail, woningen en lokale wegen als de N471 en Ankie Verbeek-Ohrlaan. De komst van de A16 Rotterdam wordt aangegrepen om de aangrenzende gebieden op een betere manier met elkaar te verbinden dan nu het geval. De A16 Rotterdam is straks vanuit de omgeving niet direct te zien. 

Wat gebeurt er?

Vanaf de kruising met de spoorlijnen van de HSL en Randstadrail richting de Ankie Verbeek-Ohrlaan wordt de A16 Rotterdam ingepakt met grondwallen van 4.5 m hoog. Ter hoogte van het voormalige BP-tankstation, komt een recreaduct: een fiets- en wandelpad en faunaverbinding. Vanaf de kruising met de HSL en RET richting de N471 krijgt de A16 Rotterdam aan weerszijden geluidschermen. 

 Wist je dat?

In totaal gaan er ruim 600 micropalen de grond in, waarvan een aantal liefst 60 meter diep. 

 

 

Passeren van 2 spoorovergangen

Om te zorgen dat de A16 Rotterdam over de Hogesnelheidslijn en de RandstadRail komt te liggen, realiseren we twee viaducten. EInd 2020 zijn de werkzaamheden voor het viaduct over de RandstadRail gestart.

Voor beide viaducten komt een groene passage te liggen, speciaal ingericht als ecozone. Langs de A16 Rotterdam komt een hoger gelegen grondwal met fietspad, waardoor je de snelweg vanuit het Schiebroeksepark niet ziet liggen.  

 

 

Special bouwmethode

Vanwege de slappe ondergrond funderen we in Nederland een viaduct normaal gesproken op heipalen. Op deze locatie is heien alleen geen optie. Het risico bestaat namelijk dat de tunnelbak van de HSL verzakt, met een hobbel in het spoor tot gevolg. In combinatie met de hoge snelheid van passerende treinen zou dat gevaarlijke situaties kunnen opleveren. Daarom boren we hier zogeheten micropalen de grond in, een methode die in principe geen zakking veroorzaakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning

November 2020 | Start werkzaamheden viaduct over de RandstadRail

Voorjaar 2021 | Start aanbrengen micropalen viaduct HSL

Najaar 2023 | Ingebruikname A16 deel aansluiting A13 - Ankie Verbeek-Ohrlaan als N209

 

 

Kruising HSL/RET in beeld 

Luchtfoto van de huidige situatie kruising N209 met de HSL en RET. Rechts bedrijventerrein Schiebroek.
 
Luchtfoto van de toekomstige situatie A16 Rotterdam en de kruising met de HSL en RET. Rechts bedrijventerrein Schiebroek.
 
Luchtfoto van het vele aangebrachte zand bij de kruising N209 en de HSL en RET - januari 2021
 
 
 

 

Cookie-instellingen