Aansluiting N471De A16 Rotterdam gaat straks over de N471 heen. Verkeer op de N471 rijdt onder het viaduct gewoon door en er komen toe- en afritten met de A16 Rotterdam.

Aansluiting N471

 

Langs dit deel van de A16 Rotterdam komen geluidschermen. Ze worden groen beplant om het gebied eromheen zo min mogelijk geluids- en visuele overlast te bezorgen.

De Oude Bovendijk krijgt een nieuwe bocht en gaat over de bestaande binnenboezem parallel langs de A16 Rotterdam. Deze nieuwe weg met de naam Verlegde Oude Bovendijk bevat ook een fietspad naar de N471. De belevenisboerderij blijft ten alle tijden beschikbaar. 

Wat gebeurt er?

Buiten is het werk in volle gang. Sinds 9 november 2020 rijdt het verkeer niet meer via de huidige rotonde bij het Doenkadeplein, maar via de nieuwe (tijdelijke) bypass. De huidige N209 is daarmee voor een deel vrijgemaakt, waardoor er gewerkt kan worden aan de definitieve A16 Rotterdam. De A16 Rotterdam vervangt de huidige N209 (Doenkade). 

 

 

Toekomst N209

De A16 Rotterdam vervangt uiteindelijk de huidige N209. Het fietspad, ten noorden van deze weg, verdwijnt ook. Op de huidige plek van de N209 komt een groen gebied en het fietspad ten zuiden van de N209 wordt verbreed. In de eindsituatie is dit een tweerichtingsfietspad.

Op dit moment rijdt het verkeer al op het eerste stukje tracé van de A16 Rotterdam, tussen de Vliegveldweg Rotterdam en de N471. Vanaf oktober volgt ook het aansluitende deel tussen de N471 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan.

Tot de openstelling van de A16 Rotterdam eind 2025 blijft dit deel van de weg een provinciale weg (N209).

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Planning

Zomer 2023 | Afwerking viaduct met o.a. geluidsschermen en randelementen 

Najaar 2023 | Ingebruikname A16 Rotterdam (als N209) tussen aansluiting A13 en Ankie Verbeek-Ohrlaan

 

 

 

 

 

 

Aansluiting N471 in beeld 

Luchtfoto aansluiting N471 - JULI 2023
 
Luchtfoto aansluiting N471 - JULI 2022
 
Luchtfoto aansluiting N471 - JULI 2021
 
Luchtfoto aansluiting N471 - JULI 2020
ichtwerkzaamheden
 

 

 

 

 
 

 

Cookie-instellingen