Aanleg extra waterpartijen in Rottemeren vanwege aanleg A16 Rotterdam

15-11-2018 782 keer bekeken 0 reacties

Recreatieschap Rottemeren creëert komend half jaar in samenwerking met Rijkswaterstaat zo’n 2,5 hectare aan extra waterpartijen in recreatiegebied Rottemeren. Deze watercompensatie is nodig vanwege de aanleg van de A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos.

Aannemer GKB legt tussen half november en juni 2019 de extra sloten en ondiepe plassen aan op drie locaties in Bergschenhoek. 

De aanleg van de Rijksweg A16 Rotterdam door het Lage Bergse Bos heeft tot gevolg dat het grondoppervlak wordt verhard met asfalt, bovendien verdwijnen enkele sloten. De hoeveelheid grond die regenwater kan opnemen, neemt daardoor af. Daarom is in hetzelfde peilgebied extra ruimte nodig waar water kan worden vastgehouden, bijvoorbeeld in sloten of ondiepe plassen. Dit wordt watercompensatiegenoemd. Recreatieschap Rottemeren gaat deze watercompensatie voor Rijkswaterstaat uitvoeren.

Drie locaties

De komende maanden werkt aannemer GKB aan drie locaties in Bergschenhoek. De watergang langs het fietspad nabij Hoekse Park West wordt verbreed, net als de Kooitocht langs de Anthony Lionweg. Ook wordt een ondiepe plas aangelegd ten zuiden van het Ridderzwampad. Het werk bestaat uit het verwijderen van struiken en enkele bomen en het afgraven van grond. Daarna worden de oevers van de watergangen ingericht met riet en oeverplanten. De bomen die moeten worden gekapt, worden gecompenseerd in natuurgebied de Vlinderstrik in Bergschenhoek.De locaties zijn gekozen op basis van onderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren en zijnafgestemd met Natuur- en Vogelwacht Rotta en andere belanghebbenden. 

Nog meer ruimte nodig voor waterberging

Naast de 2,5 hectare is nog ongeveer 1,8 hectare aan ruimte nodig om regenwater te kunnen bergen. Rijkswaterstaat en Recreatieschap Rottemeren onderzoeken welke locaties hiervoor geschikt zijn en voeren hierover overleg met belanghebbenden. Meer informatie? Kijk op heerlijkbuiten.nl/recreatieschaprottemeren.

0  reacties

Cookie-instellingen