Nieuwe huisvesting voor vleermuizen in het Lage Bergse Bos

21-12-2018 3685 keer bekeken 0 reacties

Onlangs zijn door bouwcombinatie De Groene Boog vijftig vleermuiskasten opgehangen in het Lage Bergse Bos. Ze zijn bedoeld om de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis huisvestiging te bieden als straks een deel van het bos wordt gerooid voor de A16 Rotterdam.

De A16 Rotterdam ligt straks in het Lage Bergse Bos in een half verdiepte tunnel, zodat je daar de weg niet hoort, ziet of ruikt. Het tunneldak wordt groen ingericht. Om de tunnel te kunnen bouwen, is het noodzakelijk bomen en struiken in een deel van het Lage Bergse Bos te rooien. Zeer waarschijnlijk vanaf februari 2019. Door het rooien gaan enkele verblijfplaatsen voor vleermuizen en potentiele verblijfplaatsen in de toekomst verloren. Om dat te compenseren zijn vleermuiskasten opgehangen in die delen van het Lage Bergse Bos die niet worden gerooid. Het gaat om twee typen duurzame vleermuiskasten die geclusterd zijn opgehangen. De vleermuizen kunnen zelf kiezen welke van de twee het beste bevalt. 

Aangepaste vliegroutes

Omdat het gehele Lage Bergse Bos wordt doorsneden door de groenverwijdering, gaat De Groene Boog ook alternatieve vliegroutes realiseren. Door gefaseerd bomen en struiken te verwijderen, krijgen vleermuizen de tijd om te wennen aan de locaties van deze vliegroutes. Daardoor kunnen ze ook tijdens de aanleg van de tunnel het tracé oversteken om in het achterliggende deel van het Lage Bergse Bos te foerageren. Veel gewone dwergvleermuizen hebben verblijfplaatsen in woningen in het Molenkwartier, maar foerageren in het Lage Bergse Bos. Door de nieuwe vliegroutes blijft dat ook zo.

Cookie-instellingen