Start werkzaamheden A16 Rotterdam

01-02-2019 8328 keer bekeken 0 reacties

Bouwcombinatie De Groene Boog start vanaf volgende week met de aanleg van de A16 Rotterdam. Een van de eerste plekken waar het werk zichtbaar is, is in het Lage Bergse Bos.

Om de aanleg van de nieuwe rijksweg te realiseren is het noodzakelijk groen binnen de tracégrenzen te verwijderen. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase start begin februari 2019, voor het broedseizoen, en duurt tot half maart 2019. De Groen Boog start met het verwijderen van groen in het Lage Bergse Bos en bij de kruising van de N471/N209. Vervolgens wordt er ook groen verwijderd op de locaties Schieveensedijk en President Rooseveltweg/Terbregseplein. 

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden is het Lage Bergse Bos grotendeels toegankelijk voor publiek. Bezoekers kunnen het bos doorkruisen door gebruik te maken van het Wezelpad en het Reeënpad. Een deel van het Fazantenpad en een aantal kleinere voetpaden is afgesloten. De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 —19.00 uur. Rondom het werkterrein worden bouwhekken en verkeersborden geplaatst. Bezoekers van het bos moeten rekening houden met enige (geluids)hinder.

Route werkverkeer
Het werkverkeer maakt gebruik van de volgende wegen om van en naar het bos te rijden: 

  • De Bergweg Zuid en Grindweg richting de Bosweg voor de noordzijde van het bos. 
  • De Rottebandreef naar de N209 voor de zuidzijde van het Lage Bergse Bos. 

Groen compensatie op nieuwe tunnel
In het Lage Bergse Bos komt de A16 Rotterdam half verdiept in een tunnel van 2,2 km te liggen. In 2022 is de bouw van de tunnelconstructie klaar. Dan wordt een stevige laag grond op het tunneldak en de taluds aangebracht en worden die groen ingericht met bomen, struiken, speelweides en wandel- en fietspaden. Ongeveer 5 ha nieuw groen komt op en rond de half verdiepte tunnel.

Overlappende werkzaamheden Staatsbosbeheer
Ook Staatsbosbeheer voert de komende periode werkzaamheden uit in het Lage Bergse Bos. Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van Recreatieschap Rottemeren. Het gaat om het verwijderen van essen die ziek zijn als gevolg van de essentaksterfte. Meer informatie over de werkzaamheden van Staatsbosbeheer is te vinden op de website van Recreatieschap Rottemeren

Voor vragen over de uitvoering of over hinder door de werkzaamheden kunt u terecht bij Judith van Oers, omgevingsmanager van de Groene Boog.

Cookie-instellingen