Vervolg werkzaamheden in het Lage Bergse Bos

13-08-2019 2458 keer bekeken 0 reacties

Maandag 19 augustus gaat bouwcombinatie De Groene Boog verder met het verwijderen van groen in het Lage Bergse Bos. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07:00 – 19:00 en duren tot en met 4 oktober 2019. Op de overige locaties wordt medio september gestart.

Waar bestaan de werkzaamheden uit?
Het groen wordt gefaseerd verwijderd, zodat vleermuizen en een reigerkolonie kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Een aantal bomenrijen is in de vorige fase blijven staan, omdat vleermuizen deze bomen gebruiken voor hun navigatie. Deze rijen worden nu vervangen door vleermuisschermen. De schermen nemen op een kunstmatige manier de functie van geleiding van de vleermuizen door de bosstrook over. Al het groen dat verdwijnt door de aanleg van het tunneltracé wordt gecompenseerd. Voor de toekomst betekent dit dat er ongeveer 5 ha nieuw groen terug geplaatst wordt op en rond de half verdiepte tunnel.

Uitvoerder Benjamin van Kooten vertelt meer over de vleermuisschermen. Bekijk zijn vlog op ons vimeokanaal.

Verkeersmaatregelen en hinder
Alle werkzaamheden door De Groene Boog in het Lage Bergse Bos worden binnen de hekken rondom het werkterrein uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijft het bos grotendeels toegankelijk voor het publiek. Het bos is te doorkruisen door gebruik te maken van het Wezelpad, Rottebandreef en de Bosweg.

Het werkverkeer maakt gebruik van de volgende wegen:

• via Bergweg Zuid en Grindweg richting de Bosweg voor de noordzijde van het Lage Bergse Bos.

• via de N209 naar de Rottebandreef voor de zuidzijde van het Lage Bergse Bos.

De vrachtwagens die het hout afvoeren, maken ook gebruik van deze routes. Naast de verkeersmaatregelen in het Lage Bergse Bos kunnen de machines waarmee de bomen worden verwijderd, enige geluidshinder veroorzaken.

Essentaksterfte en onderhoud in het Lage Bergse Bos
Net als De Groene Boog gaat ook Staatsbosbeheer verder met de werkzaamheden. Naast het planmatig bosbeheer worden er ook essen verwijderd die een gevaar opleveren vanwege de essentaksterfte. Essen die licht aangetast zijn en geen gevaar vormen voor bezoekers blijven staan. Meer weten?

Bekijk alle werkzaamheden op de overzichtspagina Actuele werkzaamheden    

Cookie-instellingen