Aanbrengen zand en aanleg afvoerleiding Schieveense Polder

23-03-2020 512 keer bekeken 0 reacties

Vlakbij The Hague Airport sluit de nieuwe A16 straks aan op de bestaande A13. De komende periode starten de voorbereidingen voor het maken van deze verbinding en de aangrenzende viaducten en onderdoorgangen.

Het is nodig om de huidige Schieveensedijk, die parallel langs de A13 loopt, in oostelijke richting te verleggen. Er ontstaat zo voldoende ruimte om de A13 een klein stukje op te schuiven en de werkzaamheden aan onder andere de Hofwijktunnel te starten. Voor de verlegde Schieveensedijk brengen we binnenkort een zandpakket aan. Ook leggen we een afvoerleiding aan naar de Schie.

Afvoerleiding en zandpakket

Als gevolg van het aanbrengen van het zandpakket ter hoogte van de Schieveensedijk komt er water vrij. Om te voorkomen dat er relatief grote hoeveelheden water in de kleine watergangen van de Schieveense Polder terechtkomen, verzamelen we het water in een aparte bouwsloot die niet in verbinding staat met de overige watergangen in het gebied. Dit water transporteren we vanaf medio april via de afvoerleiding naar de Schie.

De afvoerleiding boven de weg.

Waar komt de afvoerleiding?

  • De afvoerleiding kruist ter hoogte van de Binnenboezem/Tempelweg de A13.
  • De afvoerleiding ligt langs de Binnenboezem op de oever.
  • In de Schie wordt de leiding op de waterbodem langs de oostelijke oever gerealiseerd.
  • De leiding wordt in de Schie gelegd met behulp van een vaartuig.

Planning

De afvoerleiding wordt op dit moment aangelegd. We verwachten dat de leiding eind maart klaar is voor gebruik. De afvoerleiding blijft voor drie jaar liggen.

Naar verwachting starten we in april met het aanbrengen van een zandpakket om de ondergrond van de nog te verleggen Schieveensedijk te laten inklinken. De verlegde Schieveensedijk wordt vanaf begin 2021 gefaseerd in gebruik genomen.

Wat betekent dit voor de omgeving?

De afvoerleiding is op sommige plekken zichtbaar. Ter hoogte van de Delftweg, waar de afvoerleiding de weg kruist door middel van een portaal, voorzien we de leiding van een groene afwerking. De aangrenzende percelen van de Schieveensedijk blijven bereikbaar. De omgeving is per brief geïnformeerd over de werkzaamheden.

0  reacties

Cookie-instellingen