Zand, zand en nóg eens zand

25-03-2020 1350 keer bekeken 0 reacties

Het is een megaklus: de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam. Jan Span, manager grondstromen bij bouwcombinatie De Groene Boog is verantwoordelijk voor de zandtransporten. En dat zijn er heel veel. In totaal 200.000 vrachtwagens vol, zo’n 4 miljoen kuub.

Waarom zoveel? Waar komt het vandaan? Hoe voorkom je overlast? 'We brengen op de plek waar de nieuwe weg komt een zandpakket aan, zodat de ondergrond inklinkt en er een stevige basis ontstaat.'

De zandtransporten voor de nieuwe A16 zijn al mondjesmaat gestart, maar binnenkort wordt het aantal transporten flink opgeschroefd. Jan: 'Het gaat om grote hoeveelheden. En dat is nodig. Zand zorgt voor een constructieve, stevige ondergrond. Zonder het voorbelasten van de ondergrond verzakt de weg. Nadat we het zand hebben neergelegd, volgt de zettingsperiode. In deze tijd klinkt de grond in, waardoor het zandpakket wegzakt in de bodem.'

Grote aantallen

Gemiddeld ligt de weg straks drie tot vijf meter boven het maaiveld. Dat heeft te maken met de afwatering van de weg en kruisingen met andere wegen, zoals de kruising van de N209 met de N471 en de nieuwe fly-over van Terbregseplein. Er is een zandpakket van circa twee meter nodig om op maaiveldniveau uit te komen. Jan: 'Als je uitgaat van een gebied van 35 meter breed en 11 kilometer lang praat je dus over grote aantallen.'

Het zand is niet alleen nodig voor de nieuwe snelweg en voor de aanleg van tijdelijke openbare wegen. Jan: 'Langs het hele tracé van de 11 kilometer lange snelweg, leggen we ook een tijdelijke bouwweg aan. Het bouwverkeer wordt gescheiden van het reguliere verkeer. Dat is veiliger. Uiteraard hebben we daarvoor ook zand nodig.'

Noordzee en Markermeer

Het zand komt uit de Noordzee en het Markermeer, vertelt Span. En hij weet ook hoe het uiteindelijk op de juiste plek in Rotterdam komt. ‘Op de Noordzee vaart een sleephopperzuiger, een groot schip dat met een buis zand van de bodem zuigt. Het schip lost het zand in een onderwaterdepot waar een gewone zuiger het zand in het ruim van binnenvaartschepen laadt. Dat zand is te zout. Tijdens het varen, spoelt een pompsysteem het zand met zoet rivierwater, waardoor het ontzilt is voordat het aankomt in de overslaglocatie in Rotterdam. Vanaf daar rijden vrachtwagens naar de A16 toe. Vanaf het Markermeer laadt een zuiger het zand meteen in binnenvaartschepen.’

Minimale hinder

Er zijn diverse overslaglocaties.  Span: ‘Die locaties hebben we gekozen zodat vrachtwagens zo kort mogelijke afstanden af moeten leggen. Vanaf sommige locaties wordt 20.000 kuub per week gelost. Dat zijn 25 vrachten per uur. Om te zorgen dat dat niet voor extra overlast zorgt op de weg rijden we over hoofdwegen en niet door (woon)wijken. En we monitoren wanneer de spits begint en eindigt. We rijden niet in de drukste perioden. Dat hebben we ook afgesproken met onder andere de gemeente Rotterdam.’

Anderhalf jaar

Voorlopig is de klus nog niet geklaard. Jan: 'Vanaf onze loskade in Nieuwerkerk aan den IJssel rijden we al een poosje.  Medio april nemen we ook de kade in de Keilehaven in gebruik. De transporten bouwen zich nu op. Op het hoogtepunt vervoeren we 60.000 kuub zand per week. Die piek duurt ongeveer een half jaar, daarna wordt het weer minder. In totaal zijn we anderhalf jaar bezig met de zandtransporten'.

 

Cookie-instellingen