[artikel] Informatie over A16 Rotterdam scoort een acht

30-06-2020 694 keer bekeken 0 reacties

Vanuit het project A16 Rotterdam is onderzoek gedaan naar de waardering voor de externe communicatie over de nieuwe, 11 km lange rijksweg in Zuid-Holland. Het project wordt gewaardeerd met gemiddeld een acht.

Het onderzoek is uitgevoerd door stagiair Burak Şahin. Hij studeert deze zomer af aan het Instituut voor Communicatie, Media & Informatietechnologie aan de Hogeschool Rotterdam. Centraal stond de vraag: Welke (aanvullende) communicatie-aanpak leidt tot een betere binding met de communicatiedoelgroep(en), met name omwonenden? Voor het onderzoek hebben lezers van de digitale nieuwsbrief A16 Rotterdam meegedaan aan een enquête over de informatievoorziening. Van de circa 1.700 lezers deden 89 lezers mee. Ze gaven hun mening over specifieke middelen zoals de website en de nieuwsbrief, maar oordeelden ook over de algehele inzet van communicatie.

Begrijpelijke informatie

De projectwebsite (77%) en digitale nieuwsbrief (70,1%) zijn de populairste informatiekanalen. Beide kanalen worden gewaardeerd met gemiddeld een acht. De informatievoorziening in algemene zin krijgt ook die hoge waardering.

Vanuit de Rijksoverheid is het van groot belang dat informatie ook te begrijpen is. Ook in dat opzicht doet de A16 Rotterdam het goed, maar liefst 90% van de respondenten geeft aan begrijpelijk te worden geïnformeerd. Ruim 70% vindt dat de informatie ook tijdig is.

Niet iedereen is blij met nieuw asfalt, dus ook niet met de komst van de A16 Rotterdam. Toch geeft een overgrote meerderheid die nut en noodzaak van de nieuwe rijksweg niet inziet, wel aan goed te worden geïnformeerd.  

Verbeterpunten

Er is ook ruimte voor verbetering. Als 70% vindt dat de informatie actueel is, dan is 30% daar minder positief over. Dat kan beter. In meer of mindere mate geldt dat ook voor de afhandeling van vragen en klachten. Van de respondenten geeft 23,5% aan weleens een vraag te hebben gesteld of een klacht te hebben ingediend. Het overgrote deel is tevreden met de afhandeling, maar een aantal lezers van de nieuwsbrief laat weten nooit een reactie te hebben ontvangen of niet tevreden te zijn met het antwoord. Punt van aandacht dus. 

Waardevolle suggesties

De respondenten hadden ook de mogelijkheid om met ideeën of suggesties te komen. Twee wensen springen eruit: nog meer inzicht in actuele werkzaamheden en meer visualisatie met film, animatie en kaartmateriaal. Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Boog werken momenteel aan onder meer een gezamenlijke nieuwe projectwebsite met meer aandacht voor alle werkzaamheden aan de hand van filmpjes, vlogs en animaties. Later dit jaar wordt gestart met eigen sociale mediakanalen.

‘Beleef’ de A16 Rotterdam

In de aanbesteding van het project A16 Rotterdam heeft opdrachtgever Rijkswaterstaat potentiele opdrachtnemers uitgedaagd voorstellen te doen in het kader van ‘positieve beleving’: zorg ervoor dat er ondanks hinder van de bouw ook ruimte is voor positieve ervaring voor met name omwonenden in de realisatiefase. Bouwcombinatie De Groene Boog heeft daarop ingespeeld met onder meer de Expo A16 Rotterdam, het kijk- en doepad, wandel- en fietsexcursies en het onderwijsprogramma A16 Rotterdam Academie. De respondenten bevestigen deze aanpak. Ook zij willen de verlengde A16 in aanbouw bij voorkeur op een leuke manier ‘beleven’. Aan de hand van wandel- en fietstochten, themabijeenkomsten, bezoek aan de tunnel en/of een hardloopwedstrijd.

> Bekijk het hele onderzoek hier

Cookie-instellingen