Voortgang en planning werkzaamheden Rottekade

27-07-2020 624 keer bekeken 0 reacties

De komende weken staan er een aantal werkzaamheden aan en rondom de Rottekade gepland. We informeren u graag over de voortgang en planning van deze werkzaamheden.

Dagafsluiting Rottebandreef 
Op dinsdag 28 juli is de Rottebandreef tussen de Branddreef en de inrit richting restaurant Bergsche Plas van 07.00 tot 16.00 uur afgesloten voor verkeer. Op deze dag maken we de bouwbrug, bedoeld om bouwverkeer dat vanaf de A20 richting ons werkgebied komt over de Rotte te begeleiden, verder af. De omleidingsroute wordt aangegeven met gele bebording. De afslag naar de Mollenplaats is vanaf één kant bereikbaar. In september nemen we de bouwbruggen in gebruik.

Damwanden nabij molenstomp
Voor de bouw van de Rottemerentunnel is het noodzakelijk om bij de molenstomp naast de Eekhoornplaats damwanden aan te brengen. Deze werkzaamheden starten naar verwachting op maandag 10 augustus en zullen ongeveer twee weken in beslag nemen. De geluidswaarden zijn niet zo hoog dat er een ontheffing nodig is, maar het aanbrengen van de damwanden zal zeker hoorbaar zijn in de omgeving.

Damwandscherm aan de Rottekade 
Van maandag 31 augustus tot en met uiterlijk vrijdag 25 september verwisselen we een deel van het damwandscherm aan de Rottekade. Om een bouwkuip te maken dienen we langere damwanden aan te brengen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting goed hoorbaar zijn in de omgeving. We voeren metingen uit die de trillingen en het geluid registeren. We werken op werkdagen tussen 08.00 en 16.00 uur.

Direct omwonenden zijn per brief geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden.
 

0  reacties

Cookie-instellingen