Nieuwe brochure en factsheets

13-09-2016 928 keer bekeken 0 reacties

Naar aanleiding van het Trac├ębesluit A16 Rotterdam zijn een nieuwe brochure en vier factsheets over de A16 Rotterdam verschenen. De factsheets gaan over geluid, luchtkwaliteit, de voorbereiding van de realisatie en de grondwaterstand tijdens de aanleg van de tunnel door het Lage Bergse Bos.

In de brochure leest u onder meer over nut en noodzaak van de A16 Rotterdam, de inpassing, de planning en procedures. De factsheets gaan dieper in op de desbetreffende onderwerpen. Brochure en factsheets kunt u lezen en downloaden via deze website.

0  reacties

Cookie-instellingen