Aanvullend onderzoek bouwschade A16 gestart

06-10-2016 644 keer bekeken 0 reacties

Het aanvullend onderzoek naar het risico op bouwschade aan woningen rondom het nieuwe tracé van de A16 Rotterdam start deze maand. Zo kan Rijkswaterstaat een betere risico-inschatting maken van de eventuele schade die de aanleg van de nieuwe rijksweg veroorzaakt.

Het gaat om enkele tientallen woningen en andere soorten gebouwen, met name aan de Rottekade, Grindweg en Bergweg-Zuid. Hier is in 2015 een verkennend onderzoek verricht op basis van archiefgegevens en inspectie vanaf de openbare weg, maar aanvullend onderzoek blijkt noodzakelijk. Zo kunnen we de kwaliteit van een fundering alleen goed beoordelen als we deze door middel van een kleine inspectieput bekijken.

Nulmeting

Behalve onderzoek naar de kwaliteit van de fundering, plaatsen we ook meetpunten op de gevels van enkele woningen. Hiermee voeren we een jaar lang een nulmeting uit. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden door de aannemer, vanaf 2019, controleren we op basis van de gegevens van de nulmeting of trillingen door heiwerkzaamheden invloed hebben op de woningen en kaden. Het aanvullend onderzoek is verder ook bedoeld om te bepalen welke aanvullende eisen we moeten stellen aan de aannemer om de kans op bouwschade tot een minimum te beperken.

Schriftelijke toestemming

Bewoners en eigenaren van de panden waarbij aanvullend onderzoek nodig is, hebben een brief ontvangen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ingenieursbureau Nebest. Zij lichten aan alle betrokkenen persoonlijk toe welk onderzoek bij hun woning nodig is. En hoe dat in z’n werk gaat. Het bureau vraagt vervolgens schriftelijk toestemming om het onderzoek uit te voeren.

0  reacties

Cookie-instellingen