Start aanbesteding A16 Rotterdam

28-11-2016 7851 keer bekeken 0 reacties

De aanleg van de A16 Rotterdam is weer een stap dichterbij. Op maandag 28 november 2016 is de aanbesteding gestart. Dit is gebeurd met een aankondiging op Tenderned, het digitale marktplein voor aanbestedingen.

Doel van de aanbesteding is om met een partij een zogenoemd DBFM-contract te sluiten. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dit betekent dat de opdrachtnemer – vaak een consortium van meerdere bedrijven – de weg ontwerpt, bouwt, financiert en enkele tientallen jaren onderhoudt.

Selectiefase

Bij de aanbesteding van een omvangrijk project als de A16 Rotterdam (€ 975 miljoen) gaan Rijkswaterstaat en het geïnteresseerde bedrijfsleven niet over een nacht ijs. De aanbestedingsprocedure duurt ruim 1,5 jaar en bestaat uit verschillende stappen. Eerst is er de selectiefase, waarbij partijen zich aanmelden om in aanmerking te komen mee te doen aan de aanbesteding. Die selectie vindt plaats op basis van verschillende criteria, waaronder ervaring met soortgelijke projecten en het bouwen van een tunnel.

Dialoog

Na de selectie start de ‘dialoog’ met de geselecteerde partijen. Dat zijn er meestal niet meer dan 5. Dialoog betekent dat Rijkswaterstaat letterlijk het gesprek aangaat met de kandidaat-opdrachtnemers. In eerste instantie stellen zij een plan op waarin zij onder andere aangeven hoe zij een aantal projectrisico’s tot een minimum beperken. Bijvoorbeeld dat geen omgevingsvergunning wordt afgegeven voor het bouwen van de tunnel door het Lage Bergse Bos. De plannen worden besproken met Rijkswaterstaat en aansluitend officieel ingediend. De 3 partijen met de beste plannen worden uitgenodigd voor de volgende fase in de aanbesteding. Voor de afvallers zit het werk erop.

2e fase Dialoog

Met de 3 overgebleven marktpartijen wordt daarna intensief verder gesproken, in aanbestedingstaal ‘de 2e fase dialoog’. Centraal daarbij staat hetgeen Rijkswaterstaat precies vraagt aan de markt en wat de gegadigden op hun beurt voor een oplossingen bieden. Tijdens ‘de 2e fase dialoog’ stellen de 3 gegadigden hun conceptplannen op voor het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van de A16 Rotterdam. Denk aan het aquaduct onder het riviertje de Rotte en ook het beperken van verkeershinder tijdens de realisatie. De uitkomst kan zijn dat Rijkswaterstaat haar vraag aan de gegadigden op onderdelen (wat) aanpast, zodat alle partijen plannen maken die ook uitvoerbaar zijn. Doel is dat de vraag van Rijkswaterstaat en het aanbod van de gegadigden zo naadloos mogelijk op elkaar aansluiten.

Inschrijven

Na ‘de 2e fase dialoog’ volgt de inschrijving. De gegadigden leveren dan hun definitieve plannen in. Vervolgens gaat Rijkswaterstaat aan de slag met de beoordeling daarvan op basis van de vooraf beschreven gunningscriteria. Op het gebied van duurzaamheid, hinder en het beheersen van projectrisico’s bijvoorbeeld. Uiteindelijk wordt gekozen voor de marktpartij met de economisch meest voordelige inschrijving met de beste prijs/kwaliteit verhouding. Met deze partij wordt vervolgens het contract gesloten. Dit heet ‘contract close’.

Financial close

De laatste stap in de aanbesteding is de ‘financial close’. De geselecteerde opdrachtnemer regelt volgens het DBFM-contract ook de financiering. Op financial close worden de leningen die de gekozen marktpartij aangaat met financiers zoals banken, definitief gemaakt en ondertekend. Zodra ook dat allemaal is afgerond, komt de focus te liggen op het bouwen van de A16 Rotterdam en de voorbereiding daarvan. Naar verwachting gaat begin 2019 de schop in de grond. In 2024 gaat de A16 Rotterdam open voor verkeer.

Cookie-instellingen