Scholieren schrijven profielwerkstuk over A16 Rotterdam

10-01-2017 1080 keer bekeken 0 reacties

Niels (links op de foto) en Thomas, beiden 17 jaar oud, schreven hun profielwerkstuk over de A16 Rotterdam. De eindexamenscholieren van het Marnix Gymnasium uit Rotterdam verdiepten zich voor de vakken aardrijkskunde en maatschappijleer in de nieuwe snelweg.

Waar gaat jullie werkstuk precies over?

‘In ons profielwerkstuk analyseren we het huidige tracébesluit voor de A16 Rotterdam’, lichten de jongens toe. ‘We bekijken het besluit vanuit de verschillende aardrijkskundige dimensies: fysisch, economisch, sociaal, politiek en cultureel. Zo kijken wij wat dit project voor invloed heeft op de grondwaterstanden, geluidhinder en luchtkwaliteit in de omgeving. Maar we kijken ook naar de besluitvorming van het project en de cultuurhistorische waarde van het gebied waar straks gebouwd gaat worden. Ons werkstuk is dus een uitgebreide analyse en vaak een samenvatting van de al gepubliceerde onderzoeken [van o.a. Rijkswaterstaat, red.].’

Hoe kwamen jullie op het idee jullie profielwerkstuk over de A16 Rotterdam te schrijven?

‘We wonen allebei in Hillegersberg’, vertelt Thomas. ‘We zagen de afgelopen jaren al veel spandoeken en posters hangen, ook bij ons in de straat, met teksten als “A13/A16? No Way!”. Daar wilden we meer van weten.’

Wat vonden jullie de interessantste ontdekking?

Niels: ‘Ik onderzocht vooral het maatschappelijke. Daarbij vond ik het interessant te lezen hoe lang geleden er al gesproken werd over de nieuwe snelweg. Politieke partijen schreven er in 2003 al over in hun verkiezingsprogramma’s. Pas veel later kwam het terecht in het regeerakkoord.’ Thomas: ‘Ik vond het vooral leuk om te zien hoeveel er onderzocht wordt voordat zo’n snelweg wordt aangelegd. Er wordt echt heel diep op alles ingegaan. Zeker ook op gebied van ecologie, bijvoorbeeld hoeveel vleermuizen er in het gebied leven en wat voor invloed de weg hierop heeft.’

Tevreden over het resultaat?

‘Ja. We hebben geprobeerd alles zo goed mogelijk te behandelen. De conceptversie ligt nu bij onze docent. Hij was gedurende het proces in ieder geval enthousiast. We zijn heel benieuwd naar zijn feedback.’

0  reacties

Cookie-instellingen