Studenten TU Delft volgen seminar A16 Rotterdam

16-01-2017 778 keer bekeken 0 reacties

Een groep masterstudenten van de TU Delft bezocht vrijdag 13 januari het kantoor van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid. Zij volgden er een seminar over de A16 Rotterdam.

De studenten van de TU Delft doen de masteropleiding Transport, Infrastructuur en Logistiek. Als onderdeel van hun masterstudie volgen zij verschillende seminars op locatie. De belangstelling voor het project A16 Rotterdam was groot. Ruim 25 studenten hadden zich aangemeld. Het was een internationaal gezelschap met onder meer studenten uit Indonesië.

VVU-model

Tijdens het seminar werd ingezoomd op de toepassing van verkeersmodellen. Met als belangrijke boodschap dat die modellen onmisbaar zijn in de planvorming van nieuwe infrastructuur zoals de A16 Rotterdam. Bij de ontwikkeling van de A16 Rotterdam worden 2 modellen gebruikt: het Nederlands Regionaal Model (NRM) van Rijkswaterstaat en de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK) van gemeente Rotterdam. Op basis van die modellen zijn betrouwbare prognoses gemaakt over de toekomstige verkeerontwikkeling aan de noordkant van Rotterdam.

Aan het werk

Na een 2 presentaties te hebben gevolgd, gingen de studenten zelf aan de slag. Zij kregen 3 vragen:

  • Hoe beperk je de verkeershinder tijdens de realisatie van de aansluiting van de bestaande A13 en nieuwe A16 Rotterdam?
  • Welke maatregelen kun je nemen tegen verschillende vormen van hinder?
  • Hoe zorg je ervoor dat omwonenden de realisatie van de nieuwe snelweg – ondanks hinder – toch ook positief ervaren?

Ideeën

Om verkeershinder op de A13 tegen te gaan, bedachten de studenten onder meer de flexibele inzet van de rijrichting van rijstroken. ’s Ochtends richting Den Haag 4 rijstroken beschikbaar in plaats van nu 3. Tegen het einde van de middag net andersom, 4 richting Rotterdam, 2 richting Den Haag. Een oplossing voor geluidhinder was er ook: het plaatsen van grote geluidwallen of –platen om het werk heen, zodat bijvoorbeeld heiwerkzaamheden in de omgeving bijna niet meer zijn te horen. En, als het aan de studenten ligt, vinden er tijdens de realisatie van de A16 Rotterdam 1 of meerdere festivals plaats en komen er tijdelijke routes om te ‘biken’ en ‘hiken.’

Vervolg

Contractmanager A16 Rotterdam, Stefan van der Voorn, bedankte de TU Delft-studenten voor hun enthousiasme en creativiteit. Hij gaat nu kijken in hoeverre hun ideeën bruikbaar zijn in de verdere ontwikkeling van het project. Bijvoorbeeld in de dialoog met de aannemers die meedingen de opdracht te krijgen om de nieuwe A16 aan te leggen.

0  reacties

Cookie-instellingen