Verkeersdrukte op rijkswegen neemt opnieuw toe

16-02-2017 1399 keer bekeken 0 reacties

De verkeersdrukte is in 2016 weer gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal afgelegde kilometers steeg met 3,1% en automobilisten stonden vaker in de file. De A16 Rotterdam is een van de langetermijnoplossing voor het op 1 na grootste knelpunt: de A20 tussen Crooswijk en Terbregseplein.

Deze gegevens komen uit de Publieksrapportage Rijkswegennet die minister Schultz van Haegen naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Minister Schultz: 'De Nederlandse snelwegen behoren tot de meest intensief gebruikte wegen ter wereld. Nu de economie weer aantrekt merken we dat op de weg. We werken hard aan een betere doorstroming. Dit doen we met extra rijstroken, de aanleg van volledig nieuwe wegverbindingen, maar ook met slimme maatregelen en innovaties om de bestaande infrastructuur beter te benutten.'

Jaaroverzicht 2016

De publieksrapportage kijkt vooral terug op het jaar 2016 ten opzichte van 2015. De belangrijkste bevindingen:

 • In 2016 zijn, net als in 2015, de files meer verspreid over het hele land.

 • De belangrijkste oorzaak van files blijft de hoge verkeersintensiteit in de spits, gevolgd door ongevallen en incidenten.

 • Het aantal afgelegde kilometers in 2016 is met 3,1% gestegen tot 69,9 miljard voertuigkilometers. Groei vindt vooral plaats aan het begin van de spitsen en overdag.

 • De jaarfilezwaarte is met 13,1% gestegen van 10,2 miljoen kilometerminuten in 2015 naar 11,6 miljoen kilometerminuten in 2016.

 • In de filetop-10 staat de A4 bij Leiden tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp op de eerste plaats.

 • 2016 kende geen echt extreme filedagen. De drukste dagen waren in november waarbij regen in combinatie met de overgang naar de wintertijd en ongevallen zorgde voor langere files.

 • Meer file heeft ook tot meer reistijdverlies voor de weggebruikers geleid. Het aantal uren dat alle weggebruikers samen extra hebben moeten reizen doordat ze bijvoorbeeld in de file stonden is gestegen met 10,6% naar 61,4 miljoen uur op jaarbasis.

Uitbreiden wegennet

Om de doorstroming op de weg te verbeteren, legt Rijkswaterstaat nieuwe wegen aan, benutten we de infrastructuur steeds beter en werken we aan een goed verkeersmanagement. Onder meer werken we aan de verbreding van de A6, A1, A9 tussen Almere, Amsterdam en Schiphol en voor de aanpak van het knelpunt op de A4 bij Leiden is €50 miljard gereserveerd.

Deze kabinetsperiode wordt er in totaal ruim 700 km aan extra rijstroken opgeleverd. Daarnaast is de voorbereiding gestart voor nieuwe wegprojecten waarmee er de komende jaren nog minstens 1000 km aan extra rijstroken beschikbaar komt voor de weggebruiker.

Openstellingen

In 2016 zijn 15 nieuwe weggedeelten opengesteld voor het verkeer. Onder meer de Koning Willem-Alexandertunnel in de A2 bij Maastricht, de extra rijstrook op de A12 tussen Veenendaal en Arnhem en delen van de corridor Schiphol–Amsterdam–Almere.

A16 Rotterdam langetermijnoplossing verkeersdruk
In 2016 zijn bovendien een paar belangrijke tracébesluiten genomen die de bereikbaarheid op langere termijn verder zullen verbeteren. Dit zijn: 

 • Zuidasdok en A10 Knooppunten
 • De Nieuwe Meer en Amstel
 • A24 Blankenburgverbinding (Nieuwe Westelijke Oeververbinding)
 • A16 Rotterdam (filetop-10 nr. 2)
 • A27/A12 Ring Utrecht (filetop 10 nummer 5)

Andere maatregelen

Maar Rijkswaterstaat neemt ook andere maatregelen dan meer asfalt aanleggen. Zo versnellen we de (uitgestelde) berging van een vrachtvoertuig om de duur van de vertraging te verminderen. Ook zetten we weginspecteurs in op strategische punten, zodat ze sneller ter plaatse kunnen zijn en controleren we preventief de bandenspanning en hoogte van vrachtwagens om hinder te voorkomen. Als laatste stellen we spitsstroken eerder open bij verwachte verstoringen, zoals mist. 

 

Cookie-instellingen