Werkafspraken reconstructie volkstuinencomplex Terbregge getekend

21-04-2017 493 keer bekeken 0 reacties

Een deel van de nuts- en verblijfstuinen van het complex van Amateur Tuinders Vereniging ‘Terbregge’ (A.T.V. Terbregge) en nutstuinencomplex ‘In de Luwte’ moeten wijken voor de komst van de A16 Rotterdam. Dinsdag 18 april tekenden alle betrokken partijen een protocol met werkafspraken hierover.

Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, de Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV) en A.T.V. ‘Terbregge’ tekenden afgelopen dinsdag het protocol. De partijen verklaren daarmee samen aan een passende oplossing te werken waarmee het complex als 1 geheel behouden kan blijven.

Werk- en procesafspraken

In het document wordt onder meer de reconstructie van het complex beschreven, de sloop van een aantal bestaande tuinen en de verhuizing van deze tuinen naar een ander gedeelte van het complex. Ook vormt de ondertekening van het protocol een belangrijke voorwaarde voor de uitbetaling van schadeloosstellingen aan tuineigenaren, wiens tuin moet worden gesloopt vanwege de A16 Rotterdam.

0  reacties

Cookie-instellingen