Raad van State behandelt beroepen Tracébesluit A16 Rotterdam

15-06-2017 575 keer bekeken 0 reacties

De Raad van State behandelde op 11 en 12 mei de ingediende beroepen tegen het Tracébesluit A16 Rotterdam. Het ging in totaal om 15 beroepen. De Raad van State doet naar verwachting half augustus uitspraak.

Belanghebbenden konden na de publicatie van het tracébesluit een beroep instellen. Hiermee maakten zij hun bezwaren tegen de komst van de A16 Rotterdam kenbaar. In hun beroep en tijdens de zittingen bij de Raad van State moesten deze belanghebbenden, appellanten genoemd, bewijzen dat hun belangen geschaad worden door de komst van de weg. Aan de onafhankelijke Raad van State vervolgens de taak te beslissen of deze beroepen gegrond zijn en moeten leiden tot (gedeeltelijke) vernietiging van het tracébesluit. Oorspronkelijk werden er 17 beroepen ingediend. Maar 1 beroep is ingetrokken en 1 werd al eerder niet ontvankelijk verklaard, wat betekent dat het niet aan de eisen voldeed om in behandeling te worden genomen. Beide zittingsdagen verliepen rustig. Ruim 30 appellanten waren aanwezig op de 1e dag, op de 2e dag waren er dat 15.

Voorbereidingsperiode tracébesluit

Tijdens de zittingsdagen is een groot aantal onderwerpen behandeld. Zo stond onder meer de lange voorbereidingsperiode van het tracébesluit centraal en de keuzes die daarin tussentijds gemaakt zijn. Een aantal appellanten vindt dat de minister bij de uitwerking van het tracébesluit onvoldoende aandacht heeft geschonken aan alternatieven voor de weg, zoals het openbaar vervoer. Ook is bezwaar gemaakt tegen de gekozen inpassing van de weg, waarbij de optie van een glazen overkapping ter hoogte van het Terbregseveld verviel. Namens de minister is aangegeven dat deze alternatieven en inpassingen wel onderzocht zijn, maar dat zij niet kansrijk bleken of op andere bezwaren stuitten.

Noodzaak van de weg

Appellanten stelden ook de gehanteerde verkeersprognoses en economische groeiscenario’s ter discussie die zijn gebruikt voor de onderbouwing van het tracébesluit. Zij stellen dat de minister onvoldoende rekening heeft gehouden met de cijfers uit het Nederlands Regionaal Model (NRM) uit 2016 die wijzen op een daling van de economische groei en verkeersdruk in 2030. Namens de minister is vervolgens toegelicht dat de gevoeligheidsanalyse in het tracébesluit uitwijst dat er ook wanneer de economie en verkeersdruk iets minder groeit dan nu het geval is, er in 2030 nog steeds (ernstige) knelpunten blijven in de regio en dat de aanleg van de A16 Rotterdam noodzakelijk is.

Ruimte en leefomgeving

Verder zijn onderwerpen behandeld die raken aan de benodigde ruimte en de effecten van de weg op aangrenzende natuur- en recreatiegebieden. Bijvoorbeeld de bezwaren van met name natuur- en milieuorganisaties. Zij maken zich zorgen over de effecten van de weg op de gebieden die zijn aangewezen als Natuurnetwerk Nederland (NNN) en in het bijzonder de weidevogels in de polder Schieveen. Tot slot was er ook aandacht voor de thema’s luchtkwaliteit en geluid.

Uitspraak Raad van State

Naar verwachting doet de Raad van State half augustus uitspraak. Dan wordt duidelijk of het Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk is of dat er nog aanpassingen nodig zijn naar aanleiding van de ingediende beroepen. In dat geval volgt er een wijzigings-tracébesluit.

Meer over de A16 Rotterdam

Op deze website leest u alles over de verschillende onderwerpen en thema’s die tijdens de zittingsdagen bij de Raad van State zijn behandeld. De volledige tekst uit het tracébesluit vindt u op de website van het Platform Participatie.

0  reacties

Cookie-instellingen