Voorbereidende werkzaamheden centraal tijdens buurtbijeenkomsten A16 Rotterdam

06-07-2017 569 keer bekeken 0 reacties

In juni en juli vonden 9 buurtbijeenkomsten over de A16 Rotterdam plaats. Omwonenden die straks dicht bij de toekomstige rijksweg wonen, werden geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het project. De voorbereidende werkzaamheden stonden dit keer centraal.

In totaal kwamen er zo’n 80 belangstellenden naar de bijeenkomsten toe. Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van de gebiedscommissies, het Recreatieschap Rottemeren en de gemeenten Rotterdam en Lansingerland aanwezig. In januari en februari dit jaar vonden al eerder buurtbijeenkomsten plaats.

 

Op de agenda: voorbereidende werkzaamheden

Vanaf deze zomer komen de voorbereidende werkzaamheden voor de A16 Rotterdam op stoom. Dit was dan ook het belangrijkste gespreksonderwerp tijdens de verschillende bijeenkomsten. Zo start aannemer Dura Vermeer met de sloop van woningen en andere opstallen. En worden door verschillende andere aannemers kabels en leidingen verlegd. Dit gebeurt via de eigenaren van de kabels en leidingen, zoals energiebedrijven en telecommunicatiebedrijven. Op sommige plekken is het in verband met de voorbereidende werkzaamheden nodig enkele bomen en struiken te rooien. Voor de rest van het groen geldt dat het niet eerder wordt verwijderd dan noodzakelijk, maar uiterlijk eind 2018.

 

Komst A16 zichtbaar, zorgen over overlast

Met deze voorbereidende werkzaamheden wordt de komst van de A16 Rotterdam langzamerhand zichtbaar in de omgeving. Omwonenden uitten tijdens de bijeenkomst hun zorgen over eventuele overlast door de voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld door bouwverkeer en trillingen. Ook gaven zij suggesties voor hoe het beter kan, zoals alternatieve routes voor bouwafval. Rijkswaterstaat en de aannemer doen er alles aan eventuele overlast tot een minimum te beperken. Per activiteit in het gebied worden omwonenden tijdig door de aannemer(s) geïnformeerd. Waar nodig organiseren we, samen met de betrokken aannemers, nog aanvullende informatiebijeenkomsten.

 

Over half jaar opnieuw buurtbijeenkomsten

Bezoekers van de bijeenkomsten hebben aangegeven het prettig te vinden op kleinschalige wijze geïnformeerd te worden over de A16 Rotterdam. Daarom organiseert Rijkswaterstaat over een half jaar opnieuw een serie bijeenkomsten. Vanwege de lage opkomst voor het gebied Rottekade, zal voor de inrichting van toekomstige bijeenkomsten van dit gebied meer aansluiting worden gezocht met de bijeenkomsten van andere gebieden.

 

Gebieden

De buurtbijeenkomsten vonden plaats in de volgende gebieden:
 

•       Vlinderstrik West

•       Lage Bergse Bos

•       Oude Bovendijk

•       Vlinderstrik Oost/Wildersekade

•       Rottekade

•       Schiebroek

•       A13 en omgeving

•       Bergweg-Zuid/Grindweg

•       Terbregseveld

 

Meer informatie

Op de hoogte blijven? Bekijk dan onze projectwebsite A16Rotterdam.nl en abonneer u op de nieuwsbrief.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen