Start voorbereidende werkzaamheden A16 Rotterdam

12-07-2017 3596 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat start deze zomer met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Zo start de sloop van enkele woningen aan de Ommoordseweg en worden veel kabels en leidingen verlegd. De werkzaamheden kunnen voor enige hinder zorgen in het projectgebied.

Start sloop woningen en schuren

Om de A16 Rotterdam aan te kunnen leggen, is het noodzakelijk het (werk)gebied vrij te maken. Hiervoor moeten ongeveer 30 woningen en/of schuren worden gesloopt. De woningen en schuren liggen verspreid in het gebied waar de A16 Rotterdam straks komt te liggen. Aan de Rottekade bij het Terbregseveld bijvoorbeeld. En aan de Schieveense Dijk, vlak langs de bestaande A13. Daar wordt plaatsgemaakt voor de verbindingsboog van de A13 en het nieuwe deel van de A16.

De eerste sloopwerkzaamheden starten al deze zomer. Het gaat om een aantal panden aan de Ommoordseweg en Bergweg Zuid. Inmiddels zijn om die percelen al omheiningen geplaatst, of ze worden een dezer dagen geplaatst. Dit in verband met veiligheid en vandalisme. Aannemersbedrijf Dura Vermeer voert de sloopwerkzaamheden uit. Voorafgaand aan de werkzaamheden laat Dura Vermeer direct omwonenden weten wat er staat te gebeuren.

Bomen en struiken

Tijdens de sloop worden ook de bomen en planten gerooid op de percelen. Alleen daar waar dit nodig is voor de verdere voorbereidende werkzaamheden. Bij de aanleg van de nieuwe A16 Rotterdam wil Rijkswaterstaat het huidige groen zoveel mogelijk sparen. Maar daar waar bomen en struiken toch moet verdwijnen, brengen we de bomen en struiken weer terug. Dat gebeurt in de regio en bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plek waar het verdwijnt. Voor het overige groen in het werkgebied voor de A16 Rotterdam geldt dat Rijkswaterstaat uiterlijk eind 2018 gaat rooien. Rijkswaterstaat gaat niet eerder rooien dan noodzakelijk.

Overige werkzaamheden

Naast de sloop van de woningen en schuren vinden er tot en met begin 2019 ook andere voorbereidende werkzaamheden plaats. We verleggen kabels en leidingen, verwijderen vervuilde grond en doen archeologisch onderzoek. Zo start dit najaar uitvoerig archeologisch onderzoek in het Terbregseveld. Direct omwonenden worden tijdig geïnformeerd door de betrokken aannemer(s).

Hinder

De verschillende voorbereidende werkzaamheden kunnen voor hinder zorgen. Bijvoorbeeld door bouwverkeer, trillingen en geluid. Rijkswaterstaat en de aannemer doen er alles aan de hinder tot een minimum te beperken.

Heeft u een vraag?

Heeft u vragen over de sloop of andere voorbereidende werkzaamheden? Stuur dan een e-mail naar A16 Rotterdam. U kunt ook gratis bellen met Rijkswaterstaat, 0800-8002.

0  reacties

Cookie-instellingen