Nestkasten huismus en vleermuis geplaatst

17-08-2017 543 keer bekeken 0 reacties

Voor de aanleg van de A16 Rotterdam worden verschillende leegstaande opstallen, zoals schuren, gesloopt. Op sommige van deze plekken hebben de huismus en de gewone dwergvleermuis hun vaste verblijfplaats. Om deze dieren een nieuw onderkomen te bieden, plaatsen we nestkasten.

De huismus en gewone dwergvleermuis zijn beschermde diersoorten. Voordat we hun vaste verblijfsplaatsen in het projectgebied van de A16 Rotterdam weghalen, richten we eerst alternatieven in. Daarom hebben we begin deze maand, 3 maanden voorafgaand aan de desbetreffende sloop, verschillende nestkasten opgehangen aan de Tempeldijk en de Oude Bovendijk (Rotterdam).

 

Eisen voor locatie kasten

De nestkasten hangen aan de gevels van woningen en zijn geplaatst door een ecoloog. De vleermuiskasten hangen op 5 tot 6 meter hoogte en hebben een zonnige en vrije uitvliegruimte. 

De mussenkasten hangen op ongeveer dezelfde hoogte en met de ingangen van elkaar af, zodat de vogeltjes elkaar niet kunnen zien. Voor de huismus is het verder van groot belang dat er genoeg groen in de buurt is. Ze hebben dichte bomen of hangen nodig om zich in te verstoppen en perkjes om lekker in rond te scharrelen.

 

Voorbereidende werkzaamheden A16 Rotterdam

De sloop van de schuren waar de vogels en vleermuizen nu in verblijven, is onderdeel van de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de A16. Vanaf deze zomer worden onder meer panden gesloopt en kabels en leidingen verlegd.

0  reacties

Cookie-instellingen