Investeren in infrastructuur en duurzame mobiliteit

20-09-2017 488 keer bekeken 0 reacties

Komend jaar investeert het ministerie van Infrastructuur en Milieu 6,2 miljard in infrastructuur, zodat die tot de beste ter wereld blijft horen.

In 2018 komt er 268 km aan nieuwe rijstroken bij en er wordt ingezet op de ontwikkeling van nieuwe technieken die kunnen bijdragen aan een snellere doorstroming van het verkeer. Met onder meer de inzet op innovaties voor schoner vervoer wordt uitvoer gegeven aan het klimaatakkoord van Parijs.

 

Forse investering

Nederland staat wereldwijd op de 3e plek van landen met de beste infrastructuur. Afgelopen jaren is er ruim 700 km extra aan rijstroken aangelegd. Met de projecten uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport dat op Prinsjesdag is aangeboden, komt daar tot en met 2031 nog minstens 1000 kilometer bij.

 

Duurzame oplossingen

Minister Schultz van Haegen: ‘We investeren in 2018 weer fors in onze wegen, vaarwegen, bruggen en sluizen. Dit is nodig om de groeiende economie van Nederland te ondersteunen en dit doen we op een duurzame manier, zo goed mogelijk ingepast in de omgeving.’

 

Staatssecretaris Dijksma: ‘Investeringen in groene, schone mobiliteit zorgen voor een duurzame groei van de economie. Innovatieve startups, maar ook grote bedrijven laten steeds meer zien dat duurzaam investeren in vervoer en producten niet alleen voordelig is voor het klimaat, maar dat er ook steeds vaker goed geld mee te verdienen valt. Circulariteit wordt daarbij het uitgangspunt, want alleen met het hergebruik van afval als nieuwe grondstof voorkomen we dat we de aarde uitputten.’

 

2,6 miljard voor grote wegenprojecten

In 2018 investeert IenM 2,6 miljard euro in het hoofdwegennet. Grote wegenprojecten waaraan in 2018 gewerkt wordt zijn: de Rijnlandroute, de Rotterdamsebaan, de projecten Zuidasdok, de A10-knooppunten de Nieuwe Meer en Amstel, A1 Apeldoorn – Azelo en de A15 Papendrecht – Sliedrecht. In de komende jaren komt daar ook de uitvoer van onder meer de Blankenburgverbinding en de A16 Rotterdam bij.

 

> Lees meer over de investeringsplannen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

 

0  reacties

Cookie-instellingen