Themabijeenkomsten A16 Rotterdam

12-05-2016 510 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat legt de laatste hand aan het Trac├ębesluit A16 Rotterdam. In aanloop naar de publicatie daarvan vinden in de tweede helft van mei 7 themabijeenkomsten plaats. De bijeenkomsten zijn kleinschalig.

Ze zijn specifiek voor omwonenden die in de toekomst net naast het nieuwe tracé wonen. Bijvoorbeeld bij de Oude Bovendijk in de Schieveense Polder of bij de tunnelmond bij de Rotterkade. Naast omwonenden zijn ook vertegenwoordigers van bewoners en andere organisaties uitgenodigd.

Laatste ontwikkelingen

Tijdens de themabijeenkomsten praat Rijkswaterstaat de genodigden bij over de laatste ontwikkelingen rondom de A16 Rotterdam en omliggende gebieden. Dat doen we samen met de gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren. We lichten toe wat de stand van zaken is rond de inpassing van de nieuwe snelweg. Hoe komen de tunnelmonden eruit te zien? En hoe de kruising van de A16 Rotterdam met de Randstadrail en de HSL in Lansingerland?

Inpassingsovereenkomst

Op 30 oktober 2015 sloot de minister van Infrastructuur en Milieu met de regio de Inpassingsovereenkomst. Tijdens de bijeenkomsten leggen we uit hoe de afspraken hierin zijn verwerkt in het ontwerp van de nieuwe, 11 km lange rijksweg. Bijvoorbeeld de afspraak dat de landtunnel door het Lage Bergse Bos 4 meter verdiept wordt aangelegd en dat de zuidelijke tunnelmond ten opzichte van de Rottekade wat verder in het Terbregseveld komt te liggen.

Op weg naar de aanleg

Met de direct omwonenden wisselen we ook van gedachten over de aanleg van de A16 Rotterdam. Het gaat dan om onderwerpen zoals bouwhinder, risico's op bouwschade, veiligheid en de bereikbaarheid van de eigen woning, buurt of bedrijfsgebouwen. Hoe kijken omwonenden aan tegen de aanlegfase van de A16? Wat zijn speciale aandachtspunten en welke eisen moeten we de aannemer meegeven om overlast te beperken? Daarover voeren we in de komende jaren regelmatig gesprekken met omwonenden, te beginnen tijdens de komende themabijeenkomsten.

Directe omgeving

De A16 Rotterdam staat niet op zichzelf. Bij de ontwikkeling gaat veel aandacht uit naar de omliggende gebieden die buiten de officiële grenzen van het tracébesluit vallen, bijvoorbeeld de herinrichting van het Lage Bergse Bos en de Vlinderstrik in Lansingerland. Tijdens de themabijeenkomsten lichten de gemeente Rotterdam, de gemeente Lansingerland en het Recreatieschap Rottemeren toe wat de stand van zaken is en welke vervolgstappen zij de komende jaren zetten.

Informatieavonden na publicatie Tracébesluit

Het Tracébesluit A16 Rotterdam wordt in een van de komende maanden gepubliceerd. De precieze datum is nog niet bekend. Net als in december 2013 en oktober 2015 organiseren we dan vier breed opgezette informatiebijeenkomsten voor alle belanghebbenden en belangstellenden in het gebied waar de A16 Rotterdam komt te liggen. De data worden ruim van tevoren bekendgemaakt.

0  reacties

Cookie-instellingen