Betere fietspaden dankzij aanleg A16

22-05-2018 6582 keer bekeken 0 reacties

Betere fietsverbindingen en een fijne fietservaring door de komst van een nieuwe snelweg. Je zou het niet snel verwachten. Maar bij de aanleg van de A16 wordt niet alleen de weg zelf maar ook het gebied er omheen opnieuw ontwikkeld.

Foto: Dik van Houwelingen. Fotograaf: Sjaak Boot

Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben zich ingezet voor goede fietsroutes in de regio. Zowel voor recreatief fietsen als voor woon-werkverkeer. 

Het gebied waar de nieuwe A16 Rotterdam straks doorheen loopt, is een gevarieerd polderlandschap met veel recreatie en sportclubs. Het is nu een van de weinige gebieden in Rotterdam waar je door de natuur kunt fietsen zonder dat je veel stedelijke omgeving tegenkomt. Maar aan die fietsroutes moet toch het een en ander verbeterd worden. ‘Op dit moment zijn er voor fietsers veel barrières in de omgeving,’ zegt Warner Beumer, verkeerskundig ontwerper bij gemeente Rotterdam. ‘De huidige provinciale weg loopt dwars door het landschap. De bestaande fietspaden zijn ontworpen op de ruimte die overblijft naast de weg. Daardoor is het niet altijd de meest ideale route voor fietsers.’ 

Met de komst van de A16 kan de gemeente meteen een heel groot gebied opnieuw aanleggen. ‘De aanleg creëert zo’n hoos van: alles in één keer,’ zegt Beumer. ‘We kunnen opnieuw bekijken of de fietsroutes nu kloppen, welke routes de fietser straks neemt en hoe we die routes het meest praktisch kunnen inrichten.’

Tom Leest, gebiedsadviseur bij Rijkswaterstaat, vertelt dat de metropoolregio, provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, gemeente Lansingerland en Rijkswaterstaat samen afspraken hebben gemaakt om de A16 Rotterdam goed in te passen in de omgeving.‘We nemen verschillende wensen van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland mee in de aanleg van de snelweg. Het gebied ligt namelijk open tot 2024. Tot die tijd kan de gemeente zelf niets meer verbeteren aan de omgeving.’ 

Drukker fietspad

Aan de nieuwe fietsroutes worden hoge eisen gesteld. Op de fietspaden wordt het steeds drukker en de gebruiker verandert. Dik van Houwelingen van de Fietsersbond Rotterdam ziet een connectie met de elektrische fiets. ‘De afstand die mensen op de fiets kunnen afleggen wordt steeds groter. Mensen die bijvoorbeeld in Lansingerland wonen en in Rotterdam werken, gaan nu met de fiets in plaats van de auto. Maar je moet ook denken aan hogere snelheden van fietsers. Dan fiets je fijner over asfalt dan over stenen. Als er meer mensen gebruik van maken, dan moet je dat ook faciliteren.’

Foto: Warner Beumer. Fotograaf: Sjaak Boot

Logischer fietsen

Beumer vertelt dat de fietspaden in de omgeving worden gebruikt voor zowel recreatief fietsverkeer als woon-werkverkeer. ‘Het recreatief netwerk verbeteren we door verschillende parken met elkaar te verbinden. ‘Het wordt straks één groot natuurgebied waar het fietspad doorheen slingert. Zo zorgen we dat mensen een heel eind door het groen kunnen fietsen en bijna niets merken van de stedelijke omgeving. We maken bijvoorbeeld  een recreaduct over de snelweg. Dat is een 16 meter brede brug met allerlei beplanting. Hierdoor verbinden we het Schiebroeksepark met de Vlinderstrik ten noorden van de snelweg.’

‘Voor het woon-werkverkeer willen mensen directer fietsen. Toch hoeven functioneel fietsverkeer en recreatief fietsen elkaar helemaal niet in de weg te zitten. We willen de route vooral logischer maken. Op dit moment zijn veel fietsroutes indirect. Denk bijvoorbeeld aan de route bij de rivier de Rotte. Als je nu bij de Rotte aankomt, is er geen brug. Dan moet je een heel stuk omfietsen om direct aan de overkant te komen.’

Van Houwelingen is tevreden over de oplossing die daar met de gemeente op is gevonden: ‘Ze hebben de nieuwe fietspaden zo gepland, dat je precies mooi bij het bruggetje uitkomt. De gemeente was er een kei in om de fietspaden zo in te schetsen dat ze volledig aansluiten bij de omgeving.’

Meerdere ambities

De gemeente wilde niet alleen het fietsnetwerk logischer maken, ook de natuur, oversteekplaatsen voor dieren en de samenhang met de snelweg waren belangrijk. Beumer: ‘We hebben alle verschillende doelen naast elkaar gelegd. Vervolgens hebben we gekeken waar de overlap zit en hoe die doelen elkaar kunnen versterken.’ 

‘Een voorbeeld daarvan is het fietspad door het Triangelpark ten zuiden van de A16 Rotterdam,’ vertelt Leest. ‘Op de plek van dit fietspad moet ook een calamiteitenroute komen voor de snelweg. Die twee worden nu gecombineerd.  Aan een calamiteitenroute zitten andere eisen dan een fietspad. Omdat er een brandweerwagen overheen moet kunnen is hij wat breder. En dat is ook weer prettiger voor de fietsers.’


Foto: Tom Leest. Fotograaf: Sjaak Boot

Verschillende partijen

De gemeenten en Rijkswaterstaat hebben zoveel mogelijk partijen betrokken bij de besluitvorming. ‘Ook de omwonenden en recreanten dachten mee,’ vertelt Leest. ‘Ideeën en suggesties van bewoners hebben we zo veel mogelijk geprobeerd mee te nemen in het plan. Hierdoor komt er bijvoorbeeld aan beide kanten van de wielerbaan van wielerclub Ahoy een fietspad. 

Beumer: ‘Vanuit de gemeenten Rotterdam en Lansingerland hebben we intensief samengewerkt met de Fietsersbond. Om kennis te halen, mee te denken en te kijken wat wij over het hoofd zien.’ Volgens Van Houwelingen was het contact tussen de gemeente en de fietsersbond erg goed. ‘Het was een wisselwerking: we gaven elkaar goede terugkoppelingen en we wisten elkaar daardoor goed te vinden. Als je hard gaat roepen dat die weg de fietspaden alleen maar in de weg zit, krijg je veel minder voor elkaar. Wij willen vooral dat die weg zo goed mogelijk wordt ingepast, en dat de fietsroutes op zo veel mogelijk plekken verbeterd worden. Helaas wordt niet alles wat we wilden verbeteren of behouden door de gemeenten en Rijkswaterstaat overgenomen in het plan.’ Beumer is het daarmee eens. ‘We hebben niet voor iedereen, elke situatie optimaal kunnen maken. Maar als het project straks klaar is, is de totale beleving wel een stuk beter. Zonder de komst van de A16 Rotterdam had het misschien nog heel lang geduurd voordat het fietspadennet zou verbeteren.’ 

Fietsroutes rond de A16 Rotterdam

Cookie-instellingen