Schade en nadeel

11417 keer bekeken

Hoewel we zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat je te maken krijgt met omzetverlies, waardedaling van je woning of bouwschade. In sommige situaties heb je recht op een tegemoetkoming.

Overheidsplannen en de daarbij behorende werkzaamheden kunnen naast de beoogde voordelen ook nadelige gevolgen met zich meebrengen. Denk aan tijdelijk verminderde inkomsten of omrijkosten omdat een weg is afgesloten. In bijna alle gevallen valt dit onder het ‘normaal maatschappelijk risico’ en is het nadeel voor eigen rekening. Dit geldt ook als je ondernemer bent. Maar wanneer je er naar jouw mening onevenredig veel op achteruit gaat, kan je een verzoek indienen voor compensatie. Daarnaast kan je te maken krijgen met fysieke schade aan je woning of bedrijf. In dat geval kan je een verzoek indienen om de schade vergoed te krijgen.

Aanvragen

Je kan je verzoek voor bouwschade, planschade of nadeelcompensatie indienen via de formulieren onderaan deze pagina. 

Let op dat voor planschade een wettelijke drempel geldt dat minimaal 2% van de schade voor jouw rekening is. Voor nadeelcompensatie geldt een drempel van € 1.000,-. Hoelang het doorlopen van de procedure duurt is afhankelijk van de complexiteit van de schade, maar houd rekening met een periode van minimaal 4 maanden.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen