Volop voorbereidende werkzaamheden

28-09-2018 3765 keer bekeken

Rondom het tracé van de A16 Rotterdam wordt dit najaar volop gewerkt. Vooral bij de Rotte, de Terbregseweg, de Bergweg Zuid en binnenkort ook de Oude Bovendijk. Direct omwonenden zijn of worden nog geïnformeerd met brieven en tijdens informatiebijeenkomsten.

Aannemerscombinatie De Groene Boog gaat in de eerste helft van 2019 officieel van start met de aanleg van de A16 Rotterdam. Daarom vinden al bijna een jaar voorbereidende werkzaamheden plaats zoals het slopen van een aantal woningen, het verleggen van kabels en leidingen en het saneren van vervuilde grond. Dit najaar wordt een soort van eindspurt ingezet.  

Veel voorbereidende werkzaamheden worden op verzoek van Rijkswaterstaat uitgevoerd door netwerkbeheerder Stedin, de waterleveranciers Dunea en Evides en de telecombedrijven ZIGGO en KPN. Aannemerscombinatie Groene Boog is ook actief om de feitelijke aanleg vanaf 2019 voor te bereiden. Verspreid over het tracé voert zij honderden grondboringen uit om de bodemgesteldheid nauwgezet in kaart te brengen. De firma SUEZ is gestart met een omvangrijke sanering van grond bij de Ommoordseweg.  

Hinder

Net als de aanleg van de A16 Rotterdam zelf gaan ook de voorbereidende werkzaamheden gepaard met hinder voor omwonenden en het verkeer. Om niet meer hinder te veroorzaken dan noodzakelijk, worden de verschillende werkzaamheden zo goed als mogelijk op elkaar afgestemd en waar mogelijk gecombineerd. 

Informatie

Rijkswaterstaat, Stedin, De Groene Boog en alle andere betrokken partijen proberen omwonenden en andere belanghebbenden zo goed mogelijk voor te bereiden op de voorbereidende werkzaamheden en de hinder die daarmee gepaard gaat. Naast bewonersbrieven en spreekuren op locaties hebben de afgelopen maanden een drietal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden voor bewoners en omliggende bedrijven. 

 

Cookie-instellingen