Start werkzaamheden vleermuisschermen in Lage Bergse Bos

12-07-2019 2184 keer bekeken

Maandag 15 juli start bouwcombinatie De Groene Boog met het plaatsen van vleermuisschermen. De werkzaamheden duren twee weken en bestaan uit het voorboren van perkoenpalen en het aanbrengen van de schermen. De werkzaamheden zijn wel zichtbaar, maar geven geen hinder voor de omgeving.

De twee schermen komen 1,5 meter vanaf de grond en zijn in totaal 3,5 meter hoog. Eén scherm komt ter hoogte van de manege en heeft een lengte van 160 meter. Het andere scherm is 100 meter en hangt ter hoogte van de Rottebandreef. De vleermuisschermen zijn gedurende de gehele bouw aanwezig om vleermuizen te begeleiden.

Waarom worden er vleesmuisschermen geplaatst?
In het Lage Bergse Bos komt een verdiepte tunnel. Bij de start van de aanleg van de tunnel is in het voorjaar van 2019 begonnen met het gefaseerd rooien van bomen en struiken. Een aantal bomenrijen is blijven staan, omdat dit de vliegroute voor vleermuizen is. De gewone en ruige dwergvleermuis maken gebruik van deze stroken om van hun verblijfplaats naar de jaaggebieden te komen. De vleermuisschermen, gemaakt van natuurlijk materiaal, nemen op een kunstmatige manier de functie van beschutting en geleiding door de bosstrook over. De Groene Boog monitort of de vleermuizen gebruik maken van de alternatieve vliegroute. Dit wordt gedaan door het registreren via speciale vleermuiskasten en handmatig tellen.

Vervolg werkzaamheden na broedseizoen
Nu het broedseizoen ten einde loopt wordt de tweede fase van het verwijderen van groen in het Lage Bergse Bos hervat. Verwachting is dat de werkzaamheden medio augustus starten. U wordt hier nader over geïnformeerd.

Uitvoerder aan het woord
Benjamin van Kooten vertelt in zijn vlog meer over de vleermuisschermen en waarom de schermen er hangen. 

Cookie-instellingen