Werkzaamheden omlegging Rottebandreef en omgeving

12-09-2019 4094 keer bekeken

In opdracht van Rijkswaterstaat is bouwcombinatie De Groene Boog in februari 2019 gestart met de aanleg van de A16 Rotterdam. Om de bouw van de tunnel onder de Rotte door mogelijk te maken, start De Groene Boog vanaf maandag 16 september met voorbereidende werkzaamheden.

De werkzaamheden hebben als doel de Rottebandreef tijdelijk te verleggen, zodat de tunnel kan worden gebouwd. Vanaf maandag 30 september wordt een aantal wegen afgesloten en zijn er omleidingen met borden aangegeven. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd en duren tot eind oktober.

Waar bestaan de werkzaamheden uit?

Datum

Werkzaamheden

Duur

Ingezet materiaal

Maandag 16 september

Baggeren van de watergang

Ca. 1 week

Graafmachines en vrachtwagens

Maandag 23 september

Dempen van de watergang

Ca. 1 week

Graafmachines

Maandag 30 september

Voorbereidende werkzaamheden voor het aanbrengen van de damwanden: realiseren van een werkplateau voor de hulpkranen die uiteindelijk de damwanden aanbrengen

Ca. 1 week

Hulpkranen / rupskraan

Maandag 7 oktober

Damwanden plaatsen

Ca. 4 weken

Hulpkraan

Maandag 7 oktober

Aanleggen nieuwe Branddreef en de tijdelijke Rottebandreef en verdichten wegfundering

Ca. 2 weken

Trilwals

 

Verkeersmaatregelen
Er zijn afsluitingen en omleidingen voor auto- en fietsverkeer vanaf maandag 30 september van kracht, zodat wij de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren. De omleidingen zijn met borden aangegeven.

  • Maandag 30 september is de kruising Branddreef-Rottekade afgesloten en is er een omleiding voor het auto- en fietsverkeer ingesteld via de Vaandragerdreef en de Molenlaan. Deze situatie is van toepassing tot 25 oktober 2019. De Terbregse Rechter Rottekade is per 26 oktober weer via deze weg bereikbaar.
  • Maandag 30 september is de Branddreef voor auto’s en fietsers afgesloten en wordt de tijdelijke Branddreef aangelegd. De verlegde Branddreef is per 26 oktober beschikbaar.
  • Van maandag 30 september tot en met vrijdag 25 oktober is de Rechter Rottekade voor auto’s en fietsers afgesloten.
  • Vanaf maandag 30 september wordt de Rotte voor de helft afgezet middels een boeienlijn. Het vaarverkeer heeft voldoende ruimte om er langs te gaan. Auto- en fietsverkeer ondervindt hier geen hinder van.
  • Ruiters dienen ook de omleiding te volgen. De ruiterpaden lopen parallel aan de fietspaden van de Rottebandreef.

De werkzaamheden worden tussen 07:00 – 18:00 uitgevoerd. De weg blijft wel afgesloten als er niet wordt gewerkt. Vanaf november starten de werkzaamheden aan de Linker Rottekade. In oktober wordt de omgeving hierover geïnformeerd.

Hinder
Naar verwachting zijn de werkzaamheden nauwelijks hoorbaar voor de omgeving. Wat u zou kunnen horen, is het geluid van de gebruikte machines. Door damwanden te drukken en niet te heien of trillen, is het geluid van het aanbrengen van de damwanden naar verwachting nauwelijks iets merken. Wel kunt u trillingen voelen tijdens het aanleggen van de nieuwe Branddreef en de tijdelijke Rottebandreef in oktober.

Wat zijn damwanden?
Damwanden (zogenaamde kwelschermen) zijn nodig om de wanden (dijklichamen) van de Rotte steviger te maken. De wanden zijn in totaal 20 meter hoog en worden met een hulpkraan geluidloos de grond in gedrukt. De damwanden worden gedrukt om trillinghinder te minimaliseren. Eenmaal aangebracht steken de damwanden een halve meter boven wegniveau uit.

Bekijk alle werkzaamheden op de overzichtspagina Actuele werkzaamheden 

 

Cookie-instellingen