Grindweg/Bergweg Zuid nacht afgesloten voor aansluiting tijdelijke Bosweg

17-04-2020 609 keer bekeken

Langs het tracé van de nieuwe snelweg ter hoogte van de Grindweg/Bergweg Zuid komen twee nieuwe duikers. Daarmee blijven watergangen in het gebied stromen en kunnen kleine en middelgrote dieren zonder gevaar oversteken. We leggen de duikers aan tussen het gemaal en Bergweg Zuid 110.

Verkeer rijdt via tijdelijke Bosweg

Door het werk zal de bestaande doorgang van de Grindweg/Bergweg Zuid worden gestremd. Om het verkeer te laten passeren is er een tijdelijke Bosweg gemaakt. Deze wordt op woensdag 22 april in gebruik genomen. De bushalte op de Grindweg ter hoogte van de Bosweg is een paar meter richting Rotterdam verplaatst. Vanaf woensdag 22 april tot en met juni maakt verkeer gebruik van het extra stuk Bosweg. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Bergweg Zuid en het Bunzingenpad.

Grindweg/Bergweg Zuid nacht dicht

Als de tijdelijke Bosweg geasfalteerd is, sluiten we de Grindweg/Bergweg Zuid in de nacht van dinsdag 21 op woensdag 22 april af. Zo kunnen we het nieuwe stuk weg goed aansluiten. Op woensdagochtend 22 april rijdt het verkeer op het nieuwe stuk Bosweg.

Wat merk je van het werk?

Onze aanwezigheid zal in de omgeving hoe dan ook worden opgemerkt. Er rijdt bouwverkeer, het eerste zand voor de tunnel wordt op deze locatie aangebracht en materiaal wordt aangevoerd. Voor het aanbrengen van de damwanden bij de bouwkuipen van de duikers werken met een trillingsvrije en geluidsarme methode. Trillings- en geluidsoverlast wordt tot een minimum beperkt. Verkeer wordt door middel van bebording op de hoogte gebracht van de gewijzigde verkeerssituatie.

De omleiding in beeld

Een kaart waarop de omleiding Grindweg te zien is.

Vragen, klachten en contact

Ervaar je toch overlast tijdens het werk of heb je vragen over het proces? Stuur dan een e-mail naar: a16rotterdam@rws.nl. Of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002.

Cookie-instellingen