[nieuws] Werkzaamheden Verlegde Oude Bovendijk

07-10-2020 5955 keer bekeken

De aansluiting van de Oude Bovendijk op de Landscheiding verplaatsen we vanaf 12 oktober in oostelijke richting voor de aanleg van de A16 Rotterdam. Welke werkzaamheden zijn nodig om de Verlegde Oude Bovendijk aan te leggen?

De Oude Bovendijk krijgt een nieuwe bocht en gaat over de bestaande binnenboezem parallel langs de A16 Rotterdam. Deze nieuwe weg met de naam Verlegde Oude Bovendijk bevat ook een fietspad langs de N471.

Wat zijn de werkzaamheden?

De toekomstige A16 wordt gerealiseerd aan de noordzijde van de bestaande N209. Ter plaatse van de Oude Bovendijk betekent dit dat de binnenboezem gedempt wordt. Vervolgens wordt een damwandscherm aangebracht. Na het aanbrengen van de damwanden wordt een voorbelasting aangebracht ter plaatse van de gedempte boezem. Na een wachttijd van circa 7 maanden start de aanleg van de werkzaamheden van deze nieuwe weg.

Planning werkzaamheden

Vanaf maandag 12 oktober start het dempen van de Oude Bovendijk. Vanaf maandag 19 oktober tot en met vrijdag 30 oktober starten we met de werkzaamheden om damwanden in de boezem van de Oude Bovendijk aan te brengen. Van oktober tot april vindt de voorbelasting plaats. Vanaf april 2021 rijdt u over de tijdelijk Verlegde Oude Bovendijk en wordt de nieuw aan te leggen Verlegde Oude Bovendijk gemaakt. Vanaf juli 2021 is deze Verlegde Oude Bovendijk gereed.

Hinder en bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Oude Bovendijk, inclusief de aansluiting op de N209 en de belevenisboerderij, bereikbaar. Indien er een tijdelijke stremming plaatsvindt, zijn er verkeersregelaar die u begeleiden. Het plaatsen van de damwand is hoorbaar in de omgeving. Dit is ook afhankelijk van uw afstand tot het werk. Onze werktijden zijn tussen 07.00 en 16.00 uur.

> Lees ook de bewonersbrief over deze werkzaamheden

Eindsituatie van de A16 met de Verlegde Oude Bovendijk

 

Cookie-instellingen