[interview] Kwaliteit van het zand, puin en asfalt 

15-10-2020 14745 keer bekeken

Elke laag zand, puin en asfalt die bij de A16 Rotterdam wordt aangebracht, moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen. Aan laborant Liam van Erkel de taak om te zorgen dat alle lagen aan die eisen voldoen. We spreken Liam over wat zijn werk als laborant bij de A16 Rotterdam precies inhoudt. 

Zand: proeven, keuren, zeven
In alle deelgebieden is de afgelopen periode veel zand neergelegd, bedoeld als ophoging en om de ondergrond te laten inklinken. Om dit te bereiken, moet het zand genoeg verdicht zijn. Laborant Liam van Erkel legt uit hoe hij dit meet: “Met een nucleair meetapparaat ben ik ter plaatse om metingen te verrichten. Ook neem ik zandmonsters mee waarmee ik in mijn mobiele laboratorium een aantal proeven doe. Hier komt dan de maximale dichtheid van dat betreffend zand uit. Op deze uitkomst en de metingen die ik in het veld heb gedaan, laat ik vervolgens een formule los en dan weet ik met hoeveel percentage het zand is verdicht.” Om te kijken of het zand wel geschikt is voor ophoging, voert Liam ook zevingen uit. “Een bepaalde hoeveelheid zand gaat dan in een toren met verschillende maten zeefjes. Dat gaat dan 20 minuten op een schudmachine en zo kan ik bij elk zeefje de gradering van het zand zien Zo kan ik zien of er geen verontreiniging inzit of dat het niet te fijn is en het wel voldoende water doorlaat.”

Puin en asfalt 
Als het zand voldoende is verdicht en het percentage tussen de marges ligt, mag de volgende laag, het puin, erop. Ook deze laag bemonstert, meet en keurt Liam. De laatste stap is het aanbrengen van het asfalt. “Het asfalt bouwen we per laag op en elke laag wordt individueel gemeten en vastgelegd”, vertelt Liam. Door middel van asfaltboringen beoordeelt hij vervolgens of de diktes en de samenstelling van alle lagen goed is. Die asfaltboringen vinden voornamelijk in het weekend en ’s nachts plaats, omdat de wegen dan over het algemeen zijn afgesloten en het wegdek dus het minst belast wordt. Liam: “Het komt voor dat ik pas ‘s nachts thuis ben. Die onregelmatige werktijden horen bij mijn werk.”

Zout zand 
De komende periode richt Liam zich nog op het meten, keuren en zeven van het zand. Met soms zo’n 70 duizend kubieke meter zand per week is dat een doorlopend proces. Ook het keuren van de schepen die het zand komen brengen, staat op de planning. Liam: “We moeten ons houden aan allerlei richtlijnen vanuit het Waterschap. Ieder schip moet daarom gekeurd worden op chloride. Als we het zand dat we aanbrengen te zout is, wordt ook de grondwaterstand in de omgeving zouter. Als ik een schip tegenkom waarbij het zoutgehalte te hoog is, moet dat schip meer gaan spoelen zodat er meer zout uit dat zand verdwijnt. Pas als het zoutgehalte voldoende gezakt is, mogen we dat zand gebruiken.” 

Cookie-instellingen