[nieuws] Faunaduiker bij de Grindweg/Bergweg Zuid gereed

14-12-2020 7472 keer bekeken

Als onderdeel van de A16 Rotterdam legt bouwcombinatie De Groene Boog twee duikers aan bij de Grindweg/Bergweg Zuid. De duiker bij de Grindweg is inmiddels gereed en opgeleverd.

De ene duiker is noodzakelijk om overtollig water uit de regio af te voeren en de andere duiker biedt kleine zoogdieren een veilige plek om drukke wegen te passeren. Deze eerste duiker noemen we een natte duiker. Dat betekent dat we door deze duiker water afvoeren afkomstig uit het gebied naast het Lage Bergse Bos. Het water gaat richting de watergang nabij het gemaal Grindweg. Door middel van een stuw in de duiker wordt het waterpeil aan de kant van het Lage Bergse Bos gereguleerd. De duiker heeft dus als hoofddoel water afvoeren, maar biedt ook de mogelijkheid voor waterdieren om van de ene naar de andere kant te komen. De duiker heeft een lengte van 54 meter op een diepte van ca. 2,5 meter onder Grindweg. Daarnaast is de stuw aangesloten op het systeem van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Door middel van een peilopnemer gaat hij automatisch open of dicht. 

Droge duiker 

De tweede duiker komt bij de Bergweg Zuid en noemen we een droge duiker. Specifiek bedoeld voor kleine zoogdieren zoals muizen, egels, kleine marterachtigen (wezel, bunzing, hermelijn) en amfibieen zoals de gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. Voor vrijwel alle dieren is een drukke weg gevaarlijk en veel dieren vinden hier hun dood. Faunaduikers bieden hiervoor een oplossing. Bij de Bergweg Zuid is de situatie voor deze dieren momenteel ongunstig, aan weerszijden ligt er een natuurlijk landschap maar wel een drukke weg die de dieren eerst moeten passeren. De nieuwe faunaduiker geeft de dieren een goede en veilige verbinding. Deze duiker is van een vrij fors formaat. Dit komt mede vanwege de lengte van maarliefst 90 meter. Veel dieren willen een mate van openheid, anders gaan ze de duiker niet in. En als de duiker langer wordt, moet hij dus ook groter worden om nog goed te kunnen functioneren. Op dit moment worden de eerste voorbereidingen getroffen om de duiker aan te kunnen leggen. De droge faunaduiker wordt in 2021 gerealiseerd en opgeleverd. 

Bypass verkeer

Eind november hebben we de Grindweg ter hoogte van het tunneltrac√© weer in zijn oorspronkelijke situatie terug gebracht. Het verkeer rijdt weer rechtdoor en de bypass is niet meer in gebruik. Bekijk hier het nieuwsbericht.

 

Cookie-instellingen