[nieuws] Werkzaamheden zuidelijke tunneltoerit

18-12-2020 4855 keer bekeken

Vanaf begin 2021 voeren we steeds meer werkzaamheden uit op het bouwterrein in de Rotte en ten zuiden van de Rotte. We werken aan de damwanden van de tunnel en tunneltoerit en aan het aquaduct en de tunnel onder de Rotte.

Werkzaamheden damwanden tunnel en tunneltoerit

In de afgelopen maanden hebben we damwanden aangebracht voor de bouwkuipen voor de tunnel bij het Lage Bergse Bos en rondom de Rotte. Op 4 januari starten we met het aanbrengen van de damwanden voor de tunneltoerit ten zuiden van de Rotte. Dit werk duurt ongeveer 2 maanden. Een klein deel van de damwanden voor de tunnel ten zuiden van de Rotte wordt aangebracht in de periode april/mei/juni. De werkzaamheden voor dit deel duren naar verwachting twee weken.

Werkzaamheden bouwkuipen in de Rotte

Het aquaduct en de tunnel onder de Rotte bouwen we in twee delen. Voor het eerste deel zijn de werkzaamheden als volgt:

  • We starten begin januari met het aanbrengen van het eerste deel van de funderingspalen. De Rotte is dan doordeweeks van 07.00 tot 19.00 uur gestremd met uitzondering van een passagemoment in de ochtend. In beginsel is dit tussen 09.30-10.30 uur. De stremming duurt naar verwachting tot 31 maart 2021.
  • In april/mei brengen we de damwanden aan, wat ongeveer twee weken zal duren.
  • In totaal duurt het bouwen van het eerste, zuidelijke deel van de tunnel in de Rotte circa een jaar. De Rotte is dan voor ongeveer de helft versmald maar blijft permanent open voor vaarweggebruikers (behalve tijdens het aanbrengen van de funderingspalen van januari t/m eind maart). Aansluitend bouwen we het noordelijk deel van de tunnel en blijft ook de Rotte voor de helft open.

Gronddepot

Het grootste deel van de grond die vrijkomt tijdens het uitgraven van de tunnel wordt afgevoerd en hergebruikt aan de noordkant van het project (gebied huidige N209). Ongeveer een derde van de grond die vrijkomt wordt hergebruikt in het gebied van de tunnel zelf, voor de aansluiting tussen het Lage Bergse Bos en de half verdiepte tunnel. Een deel van deze grond kan op het bouwterrein van de tunnel worden opgeslagen. Omdat dit niet genoeg ruimte biedt voor alle benodigde grond, wordt er een gronddepot ingericht ten zuiden van de Rotte (aan de oostzijde van de tunneltoerit). Tijdens het uitgraven van de meest zuidelijke bouwkuipen wordt de grond hier naartoe getransporteerd en tijdelijk opgeslagen.

Geluid van de werkzaamheden

Met name het aanbrengen van damwanden is een activiteit die goed hoorbaar kan zijn in de omgeving. Ook kunnen de trillingen merkbaar zijn. Tijdens het aanbrengen van de damwanden worden geluid en trillingen gemonitord. Het boren van de funderingspalen is een trillingsarme bouwmethode, maar de machines kunnen wel hoorbaar zijn in de directe omgeving. Daarnaast zal er bouwverkeer gebruikmaken van de bouwverkeerroute aan de oostzijde van de tunnel/tunneltoerit voor de aan-/afvoer van materieel en bouwmaterialen en het transport van de grond.

Cookie-instellingen