[artikel] Laat de lentekriebels maar komen

15-03-2021 7005 keer bekeken

Het officiële broedseizoen is van start. Van 15 maart tot 15 juli 2021 is het juridisch verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren. Hoe gaan we daar bij de A16 Rotterdam mee om?

Bij de aansluiting met de A13 voeren we komende maanden geen werkzaamheden uit die veel geluid veroorzaken. De weidevogels die in de aangrenzende polder broeden, zijn verstoringsgevoelig en kunnen bovendien niet makkelijk uitwijken. Daarnaast hebben we al vóór het broedseizoen maatregelen genomen. De ecoloog van bouwcombinatie De Groene Boog monitort nauwkeurig het werkterrein. Wanneer hij een nest aantreft op een risicovolle plek, dan kijkt hij naar extra maatregelen. Afgelopen jaar ontdekten we bijvoorbeeld meerdere broedende scholeksters en plevieren. De gebiedjes zijn herkenbaar en zorgvuldig afgeschermd zodat de jonkies toch succesvol konden uitbroeden.

Ook op andere projectlocaties houden we rekening met broedende vogels. Zo gaan werkzaamheden alleen door als deze al vóór het broedseizoen plaatsvonden en geen wezenlijke problemen opleveren voor broedende vogels. Dat is per locatie maatwerk, omdat meerdere factoren meespelen. Denk aan het type werk en de geschiktheid van de directe omgeving voor broedende vogels. Afhankelijk van de situatie worden soms ontmoedigingsmaatregelen getroffen, zoals het gras kort maaien.

Andere dieren

Naast de maatregelen rondom het broedseizoen, nemen we ook voor andere dieren in het gebied allerlei maatregelen. Zo plaatsen we binnenkort 5 vleermuisschermen. Deze schermen gaan over het werkterrein in het Lage Bergse Bos heen en fungeren als oversteekplaats voor vleermuizen. Zeker de kleinere soorten kunnen zich zo beter oriënteren en voelen zich daardoor veiliger.

Cookie-instellingen