[nieuws] Bruin water in Lage Bergse Bos: waar komt dit door?

17-03-2021 6378 keer bekeken

Het is je misschien al opgevallen: in recreatiegebied Lage Bergse Bos hebben de bodem en sloot naast het werkterrein op sommige plekken een bruine kleur. Dit is een natuurlijk fenomeen dat versterkt wordt door de werkzaamheden. Wat dit betekent, lees je in dit artikel.

In het Lage Bergse Bos is van oudsher sprake van kwelwater: grondwater dat onder druk naar de oppervlakte wordt geduwd. In het Lage Bergse Bos is dit water van nature zout en rijk aan ijzer. Dit ijzerhoudend water kleurt bruin wanneer het in aanraking komt met zuurstof. Dit is een natuurlijk fenomeen, dat al voor de aanleg van de A16 Rotterdam zichtbaar was.

 Situatie voordat het werk van start ging 

Vragen vanuit de omgeving

Door de werkzaamheden aan de A16 Rotterdam komt er momenteel meer grondwater naar boven dan gebruikelijk. Dit vanwege de 4 miljoen kuub zand die we hebben aangebracht als fundering onder de toekomstige weg. Het gewicht van het zand drukt de ondergrond samen, waardoor het water uit de ondergrond wordt geperst (net zoals bij een spons). Doordat er nu meer water naar de oppervlakte komt, is de bruine kleur toegenomen. Waardoor bewoners en recreanten in het gebied melding hebben gedaan bij zowel Rijkswaterstaat als bouwcombinatie De Groene Boog.

Welke maatregelen nemen we?

Om nadelige effecten te voorkomen, vangen we overtollig grondwater op in de daarvoor bestemde sloten in de omgeving. Dit water wordt gemonitord. Als het voldoet aan kwaliteitseisen dan wordt het geloosd op het oppervlaktewatersysteem. En indien nodig leiden we het water dat vrijkomt in het werkgebied eerst door een zandfilter of door hooibalen die het ijzer absorberen. Op deze manier voorkomen we dat er te veel ijzerhoudend grondwater in het oppervlaktewater terecht komt. Dit alles doen we in nauwe samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) en het Hoogheemraadschap van Delfland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Tot nu toe laten de monitoringsresultaten zien dat de maatregelen voldoende zijn om de waterkwaliteit in het Lage Bergse Bos op niveau te houden.

Installatie om het ijzer te absorberen

 

Cookie-instellingen