[nieuws] Aanbrengen damwanden noordelijke tunneltoerit

02-04-2021 2651 keer bekeken

Vanaf 7 april starten we met het aanbrengen van de damwanden ten noorden van de Grindweg/Bergweg-Zuid, voor de toerit van de tunnel. De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juli.

Het deel van de bouwkuip ter plaatse van de Grindweg/Bergweg-Zuid wordt later uitgevoerd, wanneer de weg wordt verlegd. Eind vorig jaar hebben wij het werk voor de damwanden voor de bouwkuipen ten zuiden van de Grindweg/Bergweg-Zuid afgerond.

Wat merkt de omgeving van de werkzaamheden?

Het aanbrengen van de damwanden is een activiteit die kan zorgen voor geluidsoverlast in de omgeving. Ook kunnen de trillingen voelbaar zijn. Tijdens de werkzaamheden worden geluid en trillingen gemonitord. De reguliere werktijden zijn van 07.00 tot 19.00 uur. Om de overlast van het aanbrengen van de damwanden wat te beperken, voeren we deze werkzaamheden uit tussen 08.00 en 16.00 uur.

Doorkijkje werkzaamheden

De bouwkuipen voor de tunnel ter hoogte van het Lage Bergse Bos zijn al wat verder gevorderd. Na het aanbrengen van de damwanden, hebben we hier palen geboord (een trillingsarme bouwmethode) en zijn we gestart met ontgraven. De volgende stap is het storten van het beton voor de vloer. Omdat de bouwkuipen nat worden ontgraven, maken we gebruik van onderwaterbeton. Om de kwaliteit van het beton te waarborgen moet de stort van de vloer in 1 keer worden uitgevoerd. Afhankelijk van de grootte van de bouwkuip varieert de duur van de betonstort van 20 tot 60 uur, wat betekent dat ook 's nachts moet worden doorgewerkt. Voordeel van deze bouwmethode is dat er tijdens de werkzaamheden geen grondwater onttrokken hoeft te worden. De eerste onderwaterbetonstort staat gepland voor eind mei as. Zodra de exacte data bekend zijn, dan zullen we de directe omgeving hierover informeren.

Cookie-instellingen