[artikel] Aan de slag via SROI

29-04-2021 6990 keer bekeken

Als er een vacature is bij de A16 Rotterdam kijkt HR-adviseur Linda van Veelen eerst of mensen via het SROI-programma aan de slag kunnen. SROI, social return on investment, is een aanpak vanuit de overheid om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

SROI is een verplichting vanuit de overheid bij grote projecten zoals de aanleg van de A16 Rotterdam. Bouwcombinatie De Groene Boog werkt daar graag aan mee. Van Veelen: ‘Op deze manier kunnen we mensen in een uitkeringssituatie of de bijstand een kans geven op de arbeidsmarkt. Zo zorgt de overheid dat de investering die ze in een groot project doet sociale winst oplevert. En wij willen natuurlijk een positieve indruk achterlaten in de omgeving waar we werken. Dat doen we op verschillende manieren, onder andere door te proberen mensen die werkloos zijn aan een baan te helpen.’

Sociale contacten

Van Veelen is naast HR-adviseur ook SROI-coördinator. Ze heeft regelmatig contact met de mensen die via SROI werken. ‘Ik merk dat mensen het vooral fijn vinden om weer meer sociale contacten te hebben en om weer iets bij te kunnen dragen. Dat is vaak nog belangrijker dan de financiën.’

Begeleiden

SROI betekent niet alleen een werkplek zoeken, maar ook begeleiden van mensen als ze aan de slag gaan. ‘Mensen uit WW die kort thuis zijn geweest, zijn gewend om aan het werk te zijn en kunnen makkelijk instromen. Maar als je jarenlang thuiszat, is het wennen om weer elke dag je ritme te pakken. Daarom heeft iedereen heeft een vast aanspreekpunt. En als coördinator neem ik periodiek contact op om te kijken of alles goed gaat.’

Trainingen

Bij alle vacatures kijkt Van Veelen naar de mogelijkheid tot SROI. ‘Het is vaak lastig bij de banen waar je technisch specialistische kennis voor nodig hebt. Maar gelukkig zijn er genoeg alternatieven. Denk aan huismeester, bouwplaatsopruimer of administratief medewerker. We bieden ook trainingen aan voor mensen die bepaalde kennis missen. Medewerkers van de Expo A16 Rotterdam volgden bijvoorbeeld een hospitality training. Die training lieten we op maat maken, zodat ze iets leerden wat relevant is voor hun werk en waar ze mee verder kunnen.’

Blijven werven

We blijven tot het eind van het project medewerkers aantrekken om de SROI-doelstelling te behalen. Van Veelen: ‘Door corona waren de mogelijkheden beperkt. Wij hebben nu 15 medewerkers vanuit social return in dienst. Door de sluiting van de Expo A16 Rotterdam moest helaas ook een aantal medewerkers weer uit dienst. Bij heropening werven we weer personeel vanuit SROI-doelgroepen. De piek van de werkzaamheden op de bouwplaats verwachten we eind dit jaar, dus voor die periode gaan we ook weer werven en zijn er meer kansen om vacatures via SROI in te vullen.’

Cookie-instellingen