[nieuws] Hoofdweg (s109) in Rotterdam vanaf zondag 5 juni weer beperkt open voor verkeer

01-06-2022 2199 keer bekeken

Zondag 5 juni zijn de werkzaamheden onder het viaduct in de A16 ter hoogte van het Terbregseplein afgerond. Vanaf dat moment is de Hoofdweg (s109) in Rotterdam, ter hoogte van het viaduct, weer beperkt open voor verkeer.

Beperkt omdat door de ondersteuningsconstructie onder het viaduct nu minder ruimte is. De beperkte openstelling zal tot aan het moment dat de rijdekken van het viaduct zijn vervangen (2024) tot hinder leiden in de omgeving.

Veiligheid voorop

Sinds maandag 16 mei is de Hoofdweg onder het viaduct afgesloten. Voor de veiligheid van het verkeer heeft Rijkswaterstaat ondersteuning geplaatst onder het viaduct. Bij de voorbereiding van de renovatie van het viaduct (die al stond gepland in 2024) is een acuut probleem ontdekt. Er is gebleken dat de constructie van het viaduct in de snelweg A16 niet langer voldoet. Op dit moment wordt bekeken of de renovatie van het viaduct naar voren kan worden gehaald. Om de belasting te verminderen is sinds 2021 zwaar transport al niet meer over het viaduct geleid en wordt het viaduct extra in de gaten gehouden.

Verlenging afsluiting door extra werkzaamheden

In een week tijd (16-23 mei) werden 4 rijen ondersteuningspilaren onder het viaduct geplaatst. In die week bleek uit aanvullend onderzoek dat nog 2 extra rijen moesten worden geplaatst voor maximale ondersteuning van het viaduct. De afsluiting duurt daardoor helaas nog tot 5 juni, omdat er personeel en materieel geregeld moest worden. Bovendien is er minder werkruimte beschikbaar om aan beide rijen ondersteuning te werken en tegelijk een calamiteitenroute open te houden, waardoor de extra werkzaamheden meer tijd hebben gekost dan de oorspronkelijk geplande werkzaamheden.

Beperkte ruimte

Door de ondersteuning onder het viaduct is er minder ruimte beschikbaar voor het verkeer en is er door de gemeente een keuze gemaakt waarbij de veiligheid en doorstroming het meest gewaarborgd zijn. Openstelling in beide richtingen voor autoverkeer is niet meer mogelijk. Vanaf 5 juni is 1 rijstrook beschikbaar voor fietsers en voetgangers in beide richtingen. De andere rijstrook is voor autoverkeer in één richting, waarbij gekozen is voor verkeer richting de stad (van oost naar west). De hulpdiensten kunnen bij calamiteiten (en filevorming op de rijstrook voor auto’s) over de rijstrook voor langzaam verkeer.

Gewijzigde verkeerssituatie

  • Autoverkeer vanuit Prins Alexander richting Kralingen kan weer over de Hoofdweg (s109) onder het viaduct doorrijden. Er is 1 rijstrook beschikbaar.
  • Voor het verkeer uit de richting Kralingen naar Prins Alexander blijft de omleiding via de Boszoom, Prinsenlaan en de Prins Alexanderlaan van kracht. De omleidingsroute voor autoverkeer vanuit Kralingen richting Prins Alexander wordt met gele borden en tekstkarren aangegeven.
  • De oprit naar de A16 richting Dordrecht blijft toegankelijk.
  • Onder de zuidzijde van het viaduct komt een onderdoorgang voor voetgangers, fietsers en hulpdiensten (in beide richtingen.
  • De afrit Prins Alexander (27) van de A16 is toegankelijk

Monitoring verkeerssituatie

Na realisatie van de ondersteuningsconstructie monitort de gemeente Rotterdam de verkeerssituatie nauwlettend om te bezien of de genomen maatregelen effectief zijn, moeten worden bijgesteld of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de afrit en/of oprit (27) Prins Alexander van de A16, of een aanpassing aan de inrichting van de weg.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op verstoringen en daarom worden ze nu vernieuwd.

Cookie-instellingen