[beeld] Foto-update werkzaamheden rond de N209

22-09-2022 3209 keer bekeken

Tussen de A13 en de Ankie Verbeek-Ohrlaan is het werk aan de A16 Rotterdam inmiddels overal goed zichtbaar. Langs de hele N209 wordt volop gebouwd, maar wat gebeurt er nu precies? We nemen je mee in de wereld van paalmatrassen, liggers leggen en infiltratievelden in deze foto-update.

 

Bij de A13 heien we op dit moment de laatste funderingspalen. Aan weerszijden van het viaduct over de A13 maken we zogeheten paalmatrassen. Wat dat is, lees je bij de volgende foto.  

 

Eenvoudig gezegd bestaat een paalmatras uit funderingspalen die op korte afstand van elkaar in de grond worden geheid, waar later een pakket granulaat (gebroken puin) op wordt aangebracht, ingepakt met geotextiel. Een soort van matras dus, dat samen met de funderingspalen zorgt voor een stevige fundering voor het verkeer dat op de overgang van de aardenbaan het viaduct op rijdt (en omgekeerd).

 

Op deze foto zie je de zijkant van het viaduct over de A13. Onderaan zijn de betonnen afwerkingselementen die op de rand zijn gemonteerd zichtbaar (in vaktermen randelementen) en bovenop staat het hekwerk. In beide onderdelen is het ontwerp van de Rotterdamse Ruit te zien. Dit herkenbare element komt straks op meer plekken langs de A16 Rotterdam terug. Behalve bij het Terbregseplein, omdat we daar qua architectuur aansluiten bij het bestaande Terbregseplein. 

 

Tussen de rijbanen van de A13 is een infiltratieveld gemaakt. Dat heeft als doel om het regenwater van de rijbaan onder het A13 viaduct goed te kunnen afvoeren, daar is namelijk geen berm aan weerszijden. We vangen het water op en pompen het naar het infiltratieveld. Hier is een mix van zand en grond aangebracht, en via drainagebuizen wordt het water afgevoerd naar de omliggende watergangen.

 

Viaduct afrit Vliegveldweg. Je ziet de rijbanen van de A16 Rotterdam die over de afrit naar de Vliegveldweg heen gaan. Nu is de kruising N209/Vliegveldweg gelijkvloers en wordt deze geregeld met verkeerslichten, straks gaat de afrit van de A16 Rotterdam vanuit Lansingerland onder de weg door.

 

Voor het viaduct van de A16 Rotterdam over de RandstadRail zijn de twee tussensteunpunten gemaakt. Volgende week verwijderen we hier de tijdelijke damwanden, en begin november gaan we betonnen liggers leggen over het spoor. Hiervoor moet de bovenleiding eerst nog een stukje worden verlaagd. Deze werkzaamheden voeren we allemaal ’s nachts uit tussen 01.00 en 05.00 uur, omdat de RandstadRail dan niet rijdt. 

 

Het landhoofd van het RandstadRail-viaduct. Hier wordt wapeningsstaal gevlochten, daarna storten we het beton. 

 

Ook over de Hogesnelheidslijn (HSL) bouwen we een viaduct. Op de foto zijn de werkzaamheden aan de landhoofden zichtbaar.

 

Tussen de Ankie Verbeek-Ohrlaan en de kruising met de sporen wordt de snelweg straks ingepakt met grondwallen. Aan de noordzijde zijn de grondwallen bijna klaar, aan de zuidzijde zijn we net gestart. De grond is wat hoger aangebracht omdat de ondergrond nog zal inklinken. 

 

Grondwallen aan de zuidzijde van de N209.

 

De heiwerkzaamheden voor het recreaduct tussen het Schiebroeksepark en de Vlinderstrik zijn gestart. Omdat de heistelling vlak langs de landingslijn van de luchthaven staat, zijn er extra strenge maatregelen. Bij heiig weer moeten we vanwege het beperkte zicht van het vliegverkeer de kraan plat leggen.

 

Ook bij het Ankie Verbeek-Ohrlaan viaduct maken we een palenmatras. Rechts de rijbaan van de huidige N209, dat al gebruikt maakt van een stukje A16 Rotterdam. Dat asfalt ligt voor een stuk van 600 meter al op de definitieve plek.

 

 

Cookie-instellingen