[artikel] Waterschap zorgt voor droge voeten en schoon water tijdens en na aanleg A16 Rotterdam

20-12-2022 1531 keer bekeken

De aanleg van de A16 Rotterdam heeft invloed op de waterhuishouding. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) het Hoogheemraadschap van Delfland zijn daarom betrokken bij het project. Joeri Schenk, projectmanager bij HHSK, vertelt hoe we omgaan met water bij dit project.

‘Het doel van het waterschap is droge voeten en schoon water’, begint Joeri. ‘Het watersysteem moet goed functioneren tijdens en na de werkzaamheden. Wanneer het hard regent, moet water worden afgevoerd  en in droge periodes moet water juist worden aangevoerd.’ Joeri legt uit dat de A16 dwars door het systeem heen gaat. Er moeten dus afspraken worden gemaakt om de kwaliteit van het systeem te behouden, of zelfs te verbeteren.

Waterveiligheid

Voor HHSK is het belangrijkste onderdeel van de A16 de tunnel onder de Rotte door. Voor de aanleg van de Rottemerentunnel moesten damwanden dwars door de waterkering worden geslagen. Joeri: ‘Daarover hebben we goede afspraken gemaakt. De damwanden konden we alleen maar plaatsen als er andere maatregelen werden genomen. Er zijn bijvoorbeeld kwelschermen (scherm dat water tegenhoudt) geplaatst, zodat water niet van de Rotte langs de tunnel kan stromen’.

Joeri en zijn team spraken ook af dat de Rotte nooit helemaal wordt afgesloten. Dat is fijn voor de recreatievaart, maar heeft ook een andere belangrijke functie, legt Joeri uit. ‘Het water in de Rotte is boezemwater. Daarin wordt water uit de polder opgevangen en daarna op de Maas geloosd. Dat water moet dus blijven stromen, anders is er een kans op overstromingen.’

Extra water

Door het extra asfalt van de A16 Rotterdam, komt er ook meer water van de snelweg bij een regenbui. Er moeten dus maatregelen worden genomen om meer water op te kunnen vangen. ‘We passen gemalen aan, leggen extra duikers aan en verbreden sloten’, vertelt Joeri.

Door de klimaatverandering worden buien extremer en duren droge periodes langer. Joeri: ‘We moesten ons watersysteem sowieso aanpassen aan de toekomst. Door de aanleg van de A16 Rotterdam kunnen we hier nu sneller mee aan de slag. We zorgen dus dat we extra water op kunnen vangen, maar denken ook na hoe we extra water kunnen krijgen op moeilijk bereikbare plekken.’

Samenwerking

Over de samenwerking met De Groene Boog en Rijkswaterstaat is Joeri tevreden. ‘We spreken elkaar regelmatig en zijn al vroeg betrokken bij de plannen. Dat is ook nodig, want voor veel aanpassingen moeten we vergunningen verlenen.’ Het waterschap controleert ook of partijen zich aan de afspraken houden. ‘Als er in een vergunning bijvoorbeeld afspraken staan over watercompensatie of water dempen, dan controleren wij buiten of dat ook echt gebeurt.’

Ook met het Hoogheemraadschap van Delfland is er nu en dan contact, want sommige wateren lopen dwars door de grens van het waterschap heen. ‘We hebben daarom zeker contact met hoe we met bepaalde zaken om moeten gaan.’

 

Foto van Joeri door Fred Leeflang 

Cookie-instellingen