[nieuws] Voorbereiding vervanging viaduct A16: voorkeursvariant bepaald

23-12-2022 2333 keer bekeken

Bij de voorbereidingen voor de renovatie van een viaduct in de A16, ter hoogte van Terbregseplein, werd voor de zomer ontdekt dat de constructie van het viaduct niet langer voldoet.

Voor de veiligheid van het verkeer heeft Rijkswaterstaat in afwachting van de renovatie toen een ondersteuningsconstructie geplaatst onder het viaduct. Bij de verdere voorbereiding en uitwerking van de renovatie is duidelijk geworden dat het viaduct volledig vervangen moet worden. In overleg met andere overheden, het Havenbedrijf en de Veiligheidsregio is nu een keuze gemaakt hoe het viaduct vervangen gaat worden. 

Voorkeursvariant en vervolg

Voor de vervanging van het viaduct zijn diverse varianten onderzocht. Om tot een keuze te komen is gezamenlijk gekeken naar verschillende manieren om de renovatie uit te voeren en te plannen. Er is voorkeur voor een renovatie met een tijdelijke hulpbrug aan de westelijke zijde van het viaduct. Zo kan het verkeer in beide richtingen blijven rijden, terwijl steeds aan 1 rijrichting van het bestaande viaduct wordt gewerkt. Het ontwerp van de voorkeursvariant wordt de komende periode verder uitgewerkt. Ook wordt een hinder aanpak voor zowel het hoofdwegennet als onderliggend wegennet gemaakt. Dit wordt gedaan in samenwerking met Zuid-Holland Bereikbaar en de regionale partijen, waarbij nadrukkelijk ook aandacht wordt geschonken aan de bereikbaarheid via het onderliggend wegennet. Dit geldt ook voor de bereikbaarheid van nood-en hulpdiensten tijdens bijvoorbeeld de benodigde weekendafsluitingen.

Planning werkzaamheden

Om de vervanging van het viaduct te kunnen uitvoeren zijn vergunningen nodig. De voorbereidingen voor de vergunningverlening zijn inmiddels gestart. Hierover is goed overleg met het Hoogheemraadschap en de gemeente Rotterdam, die vanwege de urgentie van de vervanging heeft aangegeven een spoedige afhandeling van vergunningen te willen ondersteunen. Zodra het mogelijk is, starten vervolgens de voorbereidende werkzaamheden voor de tijdelijke hulpbrug. Vanzelfsprekend worden deze werkzaamheden goed afgestemd op andere werkzaamheden van andere wegbeheerders in de regio. De concrete planning van de vervanging van het viaduct volgt uit onderzoeken die de komende periode worden gedaan.

Forse opgave

Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen intensief belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Dit vergroot de kans op verstoringen en daarom worden ze de komende jaren vernieuwd.

Cookie-instellingen