[artikel] Gebiedsadviseur Dave over vervanging viaduct Hoofdweg/A16

28-06-2023 1107 keer bekeken

Het viaduct in de A16 over de Hoofdweg wordt vervangen. De werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en lopen tot en met maart 2026. Gebiedsadviseur Dave van Ree werkt namens Rijkswaterstaat voor de A16 Rotterdam en vertelt meer over de vervanging.

‘In eerste instantie was het de bedoeling om het viaduct te renoveren. Maar tijdens voorbereidende werkzaamheden kwamen we erachter dat het viaduct niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen voor de toekomst’, legt Dave uit. Er rijdt ook steeds meer en steeds zwaarder verkeer over het viaduct. Daarom moeten we het viaduct in zijn geheel vervangen. Dat gaan we nu doen, zodat de werkzaamheden klaar zijn als de A16 Rotterdam open gaat. Dat is eind 2025. Daarna hebben we nog 3 maanden nodig om het werkterrein op te ruimen.’

Gebiedsadviseur Dave van Ree. Foto: Sjaak Boot 

Slopen en opnieuw bouwen

Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer zo veel mogelijk door kunnen blijven rijden. ‘We gaan het bestaande viaduct slopen en bouwen daarna een nieuw viaduct. Maar we zorgen eerst voor een wegverlegging aan de westkant van de A16, de kant van Kralingen en een hulpbrug aan de oostkant. Zo kan het verkeer op de drukke snelweg in beide richtingen blijven rijden, terwijl steeds aan 1 rijrichting van het bestaande viaduct wordt gewerkt.

Afsluitingen

Het slopen van het bestaande viaduct gebeurt vanaf Koningsdag 2024, weet Dave. ‘Er is in die periode een aantal afsluitingen. ‘Vanaf 29 april 2024 gaat de Hoofdweg 3 weken in beide richtingen dicht ter hoogte van het Terbregseplein. In die periode slopen we het bestaande viaduct en leggen we de hulpbrug op de plaats van het oostelijke viaduct. Ook de A16 richting het Terbregseplein is dan een paar dagen dicht, van 9 t/m 13 mei. Oprit Prins Alexander (27) gaat eind 2023 al dicht en gaat dan pas eind 2025 weer open. In die tijd kan verkeer gebruikmaken van oprit Rotterdam- Kralingen (26).

Dave: ‘Mensen moeten rekening houden met flinke verkeershinder, vooral rond de Hoofdweg en de omliggende wegen. Onder meer vanwege bouwverkeer dat alleen via de Hoofdweg de werkterreinen kan bereiken.'

Geluidhinder

Tijdens de werkzaamheden is er af en toe geluids- overlast voor de directe omgeving, weet Dave. ‘Zo gaan we damwanden aanbrengen voor de wegverleg- ging. Die zijn nodig om al het zand bij elkaar te houden. Ook het slopen en bouwen van het viaduct zorgt voor geluidshinder. We informeren omwonenden wanneer overlast is te verwachten. Weggebruikers worden geïnformeerd over verkeershinder.’

Cookie-instellingen