[nieuws] Vervanging viaduct Hoofdweg/A16: aanbrengen damwanden voor wegverlegging

13-07-2023 1878 keer bekeken

Vanaf maandag 17 juli starten we met de eerste duidelijk waarneembare werkzaamheden voor de vervanging van het viaduct Hoofdweg/A16. We gaan dan damwanden aanbrengen voor de tijdelijke wegverlegging van de A16 aan de westzijde van het viaduct.

Deze werkzaamheden leveren geen hinder op voor verkeer op de A16 en de Hoofdweg; de werkzaamheden worden op het eigen werkterrein uitgevoerd.

Damwanden aanbrengen

We starten aan de noordwestzijde (17 juli t/m 21 juli), om vervolgens in de week erna (24 juli t/m 28 juli) het eerste deel van de zuidwestzijde aan te brengen. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag, tussen 07.00 uur ’s ochtends en 19.00 uur ’s avonds. In de nachten en weekenden wordt niet gewerkt. Het aanbrengen van de damwanden voor het zandlichaam geeft mogelijk geluidsoverlast. Direct omwonenden zijn hier per brief over geïnformeerd. Het tweede en laatste deel aan de zuidwestzijde volgt op korte termijn. De wegverlegging in zuidelijke richting wordt vanaf Koningsdag 2024 in gebruik genomen voor verkeer in zuidelijke richting.

Oprit Pr. Alexander (27) t/m februari 2024 open

Een deel van de tijdelijke wegverlegging loopt over de bestaande oprit Rotterdam Prins Alexander (27). Het is niet mogelijk de oprit open te houden voor verkeer, zolang het verkeer van de A16 over de tijdelijke wegverlegging rijdt. Door slim te plannen en te bouwen, hoeft de oprit pas vanaf maart 2024 dicht, in plaats van september 2023. De exacte planning kan nog veranderen

Zandtransporten

Een ander zichtbaar deel van de werkzaamheden, zijn de transporten met zand. Het zand wordt aangevoerd om de ondergrond voor de tijdelijke wegverlegging te kunnen vormen. Er bevinden zich hierdoor in de maanden augustus, september en oktober zichtbaar meer vrachtwagens op de Hoofdweg, waardoor het hier drukker kan zijn dan normaal. Verkeersregelaars ter plaatse zorgen voor veiligheid.

Situatie Hoofdweg

De situatie op de Hoofdweg (s109) in Rotterdam is al enige tijd hetzelfde: er is 1 rijstrook beschikbaar van oost naar west, en in de andere richting wordt verkeer omgeleid. Voor fietsers en voetgangers is in beide richtingen 1 rijstrook beschikbaar. Deze situatie blijft ongewijzigd tot aan Koningsdag 2024. Vanaf 29 april 2024 is de Hoofdweg onder het viaduct in de A16 drie weken volledig afgesloten. In die periode slopen we het bestaande viaduct aan zowel de oost- als westzijde. Per 21 mei 2024 is er op de Hoofdweg voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers en voetgangers 1 rijstrook per rijrichting beschikbaar. De Hoofdweg is eind 2025 weer in beide richtingen beschikbaar, zodra het verkeer over het nieuwe viaduct heen rijdt. Over deze werkzaamheden volgt te zijner tijd meer informatie.

 

Cookie-instellingen