[artikel] Het verhaal achter de viaductnamen van de A16 Rotterdam

16-10-2023 1554 keer bekeken

Net als de Rottemerentunnel krijgen de viaducten van de A16 Rotterdam een naam. Die zijn voorgesteld door commissies van de gemeenten Rotterdam en Lansingerland. De voorzitters van die commissies delen graag de achtergrondverhalen van deze namen en hoe ze tot stand zijn gekomen.

‘Bij het geven van namen aan straten of viaducten kijken we of we een passend thema kunnen vinden dat te maken heeft met de buurt. Bij de A16 Rotterdam hebben de nieuwe namen te maken met de geschiedenis van de omgeving’, vertelt Jantje Steenhuis. Zij is stadsarchivaris van de gemeente Rotterdam en voorzitter van de adviescommissie straatnamen en gedenktekens. De commissie adviseert de wethouder buitenruimte over namen van straten, pleinen, bruggen en dus ook viaducten.

Op het tracé van de A16 Rotterdam komt bijvoorbeeld het Tochtviaduct. Dat verwijst naar de tochten (sloten) die al eeuwenlang zorgen voor afwatering van de polders. En het nieuwe Boterdorpseviaduct verwijst naar de Boterdorpse polder, waarin het noorden van Hillegersberg is gebouwd.

Aanhaken bij wat er al is

De namen van de viaducten (en de tunnel) zijn in overleg met de commissie naamgeving van de gemeente Lansingerland verzonnen. Willem Leppink is in het dagelijks leven advocaat, maar doet het voorzitterschap van de commissie in zijn vrije tijd erbij. ‘Met de namen proberen we de geschiedenis te vangen. Namen lijken daardoor soms een beetje saai of neutraal, maar we konden mooi aanhaken bij wat er al was. Zo is het Doenkadeviaduct een verwijzing naar de Doenkade. Alhoewel het onbekend is waar de naam Doen vandaan komt, is het door de Doenkade toch logisch dat er nu een viaduct komt met die naam.’

Draagvlak

In de naamgevingscommissies zitten mensen met verschillende achtergronden. Van historicus tot jurist en van neerlandicus tot kunstenaar. Ook burgers worden bij de naamgeving betrokken, weten Leppink en Steenhuis. Als er in een wijk nieuwe namen bedacht moeten worden, zetten ze die vraag ook uit in de wijkraad, om te zorgen dat er draagvlak voor de namen is.

Regels

Er zijn nogal wat regels waaraan namen moeten voldoen, weet Steenhuis. ‘We vernoemen straten niet naar mensen die omstreden zijn, of nog omstreden kunnen worden. Daarom hebben we de regel dat mensen al 5 jaar overleden moeten zijn. Daarop geldt alleen een uitzondering voor mensen van het koninklijk huis.’ ‘Namen mogen ook niet voor verwarring zorgen’, vult Leppink aan. ‘Als namen te veel lijken op straatnamen die al bestaan, dan kunnen we die namen niet goedkeuren. Hulpdiensten kunnen daardoor in de war raken. En wat ook belangrijk is: kan je de naam makkelijk onthouden en spellen.’

Namen van viaducten zijn vaak minder bekend dan namen van straten. Steenhuis: ‘Viaducten hebben geen adressen en komen niet voor in verkeersberichten’. Toch is het handig dat de viaducten wel een naam hebben. ‘Het zorgt voor verbinding tussen verkeer en de omgeving waarin we ons bevinden’, vindt Leppink. ‘En het zijn handige herkenningspunten voor hulpdiensten.’

Landscheiding

De namen voor de viaducten en de tunnel zijn al een aantal jaar geleden bedacht. Steenhuis: ‘Daar hebben we over en weer contact over gehad, maar het proces ging eigenlijk heel soepel. Ik kan me niet meer herinneren dat we daar veel over gediscussieerd hebben.’ ‘De namen zijn politiek niet gevoelig en eigenlijk allemaal ook heel logisch’, vult Leppink aan.

Hij noemt als laatste voorbeeld nog het 1e en 2e Landscheidsingsviaduct, uiteraard vernoemd naar de Landscheiding. Dit verwijst naar de scheiding tussen het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap Delfland dat hier al eeuwen ligt. Leppink: ‘Ook de gemeente Lansingerland is hiernaar vernoemd. Lansingh is oud-Nederlands voor Landscheiding.’

Bekijk de ligging van de viaducten op onze projectkaart

 

Cookie-instellingen