[nieuws] Tunnel ligt, Rotte weer bevaarbaar

11-12-2023 1496 keer bekeken

Je moet weten dat ‘ie er ligt, want zien doe je ‘m niet meer: de Rottemerentunnel. Als onderdeel van de A16 Rotterdam loopt hij ter hoogte van het Lage Bergse Bos onder de Rotte door. Sinds vorige week zijn alle damwanden die de Rotte tot de helft drooglegden verwijderd.

Nu kan iedereen weer over de volle breedte van de rivier gebruikmaken. 

‘Het werk dat hier is verzet, is een technisch hoogstandje. Terwijl onder de Rotte een tunnel werd aangelegd, bleef de rivier zelf deels geopend. De Rotte is namelijk een heel belangrijke rivier voor waterafvoer richting de Maas. Door regenwater vanuit de polders naar de Rotte te pompen en af te voeren op de Maas, houden we de voeten in Rotterdam en omstreken droog’, legt dijkgraaf Toon van der Klugt uit.

Hij vervolgt: ‘Voor omwonenden is het fijn dat na ruim drie jaar de werkzaamheden in de Rotte afgerond zijn. En ik ben blij dat de roeiers en kanovaarders de rivier weer over de volle breedte kunnen gebruiken.’ Samen met Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Boog werkte het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) intensief samen voor de bouw van de tunnel onder de Rotte.

‘Al vroeg in gesprek’

Eelco Negen, projectmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Al vroeg in het proces hebben we met HHSK en andere betrokken partijen om de tafel gezeten en afspraken gemaakt. Zo heeft HHSK aangegeven dat de rivier in elke fase van de bouw voor een deel open moest blijven. Uit deze afspraken zijn technische eisen voortgekomen. In dit geval: de aanleg van een tijdelijke damwand in de Rotte, die de rivier slechts voor een deel afsloot. Waterafvoer richting de Maas bleef daardoor mogelijk, en roeiers, kanovaarders en pleziervaart konden langs de werkzaamheden blijven varen.’

Negen vervolgt: ‘Inmiddels is het tunneldak voorzien van een kleilaag, hebben we het water op het dak gelaten, de damwanden verwijderd en is de gehele Rotte weer bevaarbaar. Wanneer het vaarseizoen in het voorjaar opent, besteden we hier samen met omwonenden en de roei- en kanoverenigingen graag nog een keer uitgebreider aandacht aan.’

Stevige dijken

Ook dijkgraaf Van der Klugt is tevreden over de samenwerking en het verloop van de werkzaamheden. ‘Het bezwijken van de dijken langs de Rotte was voor ons een van de belangrijkste risico’s die beheerst moest worden. Tijdens de werkzaamheden heeft de aannemer daarom een waterkerende constructie aangebracht. Daarnaast zijn kwelschermen toegepast. Die zorgen ervoor dat de dijk stabiel blijft en er langs de tunnel geen water terug de polder in kan stromen.

Technisch huzarenstukje

Hoofduitvoerder Danny Bunt (De Groene Boog) voegt toe: ‘De aanleg van de Rottemerentunnel is een huzarenstukje. We hebben gewerkt met vloeren van gewapend onderwaterbeton. Deze techniek is nooit eerder op deze schaal – een traject van ruim 2 km – toegepast. Er komt best wat bij kijken: maar liefst 47 duikploegen hebben onder water de wapening geplaatst. Door deze bijzondere werkwijze hebben we minder grond hoeven ontgraven en minder beton hoeven storten. En dat zorgt ook voor een vermindering van de CO2-uitstoot, want er is minder beton geproduceerd én getransporteerd. Al met al was het een flinke puzzel die we gezamenlijk hebben weten te leggen.’

Eén jaar testen

De vrijgave van de Rotte is een volgende stap in de transformatie van het recreatiegebied naar een nog aantrekkelijker omgeving. Op dit moment worden de laatste technische installaties in de tunnel aangebracht; vanaf eind 2023 worden die een jaar lang getest. Daarnaast start het proces voor de openstellingsvergunning. Deze vergunning wordt afgegeven door de gemeente Lansingerland en is nodig om de tunnel in gebruik te mogen nemen. Alleen als de tunnel aantoonbaar veilig is en alle systemen goed en in samenhang werken, wordt de vergunning verleend.

Vanaf eind 2024 wordt ook de nieuwe beplanting aangebracht op het tunneldak en nadert de inrichting van het Lage Bergse Bos zijn voltooiing.

Cookie-instellingen