[interview] Op díe fiets: meer en betere fietspaden dankzij een nieuwe snelweg

11-12-2023 1371 keer bekeken

Met de komst van de A16 Rotterdam wordt de regio Rotterdam beter bereikbaar. Niet alleen voor auto’s, maar ook voor fietsers. Zij kunnen vanaf eind 2025 gebruikmaken van zo’n 30 km aan nieuw fietspad in een groene omgeving. Omgevingsadviseur Nynke de Vries vertelt er meer over.

‘Nu we toch in het gebied rondom de A16 Rotterdam bezig zijn, kunnen we het in z’n geheel opnieuw inrichten en tegelijkertijd allerlei verbeteringen doorvoeren’, vertelt Nynke. ‘De aanleg van de weg werkt als katalysator: het is de directe aanleiding om hier meer en betere fietsverbindingen te realiseren. Dat doen we samen met de betrokken gemeentes Rotterdam en Lansingerland.’

Zowel woon-werkverkeer als recreatief verkeer gaat daar straks van profiteren. Nynke legt uit: ‘De komende jaren wordt er een snelfietspad aangelegd tussen treinstation Delft en treinstation Rotterdam Alexander. Een deel van het snelfietspad loopt door ons werkgebied. Hier legt bouwcombinatie De Groene Boog het nieuwe fietspad aan: langs de oude N209/Doenkade, aan de vliegveldkant, en door het Lage Bergse Bos.’ Op een snelfietspad is het fijn reizen, ook op de elektrische fiets en brommer. Het pad wordt goed geasfalteerd en breder dan een gewoon fietspad. En waar het fietspad voetpaden kruist, hebben de fietsers voorrang.

Lang gekoesterde wens

Als je graag recreëert in de regio zit je straks ook goed. Nynke licht graag het nieuwe recreaduct uit: de verbinding tussen het Schiebroeksepark en het natuur- en recreatiegebied de Vlinderstrik, aan de noordkant van de A16 Rotterdam. ‘Deze verbinding is een zestien meter breed viaduct, met daarop een fiets- en wandelpad en een bloemrijke groenstrook. Zo wordt het ook voor dieren een prettige en veilige plek om de snelweg over te steken.’ Daarnaast krijgt het fietspad bij de Wildersekade en de aansluiting met de Ankie Verbeek-Ohrlaan een opknapbeurt. Het wordt deels vernieuwd en deels nieuw aangelegd.

Veranderingen in Lage Bergse Bos

Zelf kijkt Nynke het meest uit naar de nieuwe inrichting van het Lage Bergse Bos. ‘Een groot gedeelte van het bos is een paar jaar lang een bouwput geweest. We hebben er hard gewerkt en daarvoor is veel groen tijdelijk verdwenen. Inmiddels zie je op deze plek al grote dingen veranderen. Het dak van de Rottemerentunnel is nu dicht en straks komt er op het dak een nieuw bos, met fiets- en wandelpaden die aansluiten op de bestaande padenstructuur. Ik denk dat het een heel fijne recreatieplek wordt voor Rotterdammers én inwoners van Lansingerland. Zeker in combinatie met de kwaliteitsimpuls die het Recreatieschap Rottemeren in het hele Lage Bergse Bos uitvoert. Voor mij als omgevingsadviseur is het heel belangrijk dat we straks een prettig gebied teruggeven aan de omwonenden. Daar draagt dit zeker aan bij!

Bovenstaand artikel is ook te vinden in de editorial gepubliceerd in de edities van de Havenloods en de Heraut. 

Cookie-instellingen