Grondwaterstand rondom tunnel Lage Bergse Bos blijft stabiel

11-10-2016 1774 keer bekeken

De grondwaterstand blijft tijdens de aanleg van de landtunnel in de A16 Rotterdam stabiel. Na grondwateronderzoek heeft Rijkswaterstaat besloten geen spanningsbemaling toe te passen. We hopen hiermee overlast en schade voor de omgeving te voorkomen.

In het traject van de A16 Rotterdam leggen we een 2,2 km lange landtunnel aan door het Lage Bergse Bos. Doel is dat direct omwonenden en bezoekers van het gebied de A16 Rotterdam daar niet zien, horen of ruiken.

Hoge en lage waterstanden

Bij de aanleg van de tunnel is het van groot belang dat de grondwaterstanden stabiel blijven. Anders kunnen overstromingen voorkomen, kan de bodem verzakken of kunnen houten paalfunderingen gaan rotten. Om zorgen hierover weg te nemen lieten we grondwateronderzoek uitvoeren.

Onderzoeksresultaten

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er zandige grond in de bodem zit. Zandgrond laat het water door. Wanneer de grondwaterstand dus verandert, werkt dit door in deze zandlagen. En dat kan schadelijke gevolgen hebben.

Geen spanningsbemaling

De techniek waarmee tunnels worden gebouwd, heeft invloed op het grondwater. Zo wordt vaak spanningsbemaling toegepast. Dat betekent dat we diepliggend grondwater wegpompen om de waterdruk op de tunnel te verminderen. Rijkswaterstaat heeft besloten om deze techniek bij de aanleg van de tunnel in de A16 niet toe te staan. Daarmee voorkomen we dat het grondwater gaat dalen of stijgen.

Eisen aanbesteding

Dat we geen spanningsbemaling toepassen, nemen we als eis mee in de aanbesteding. Daarnaast stellen we waterhuishoudkundige eisen voor de drainage als de bouwer grond afgraaft voor de aanleg van de snelweg.

Mogelijke maatregelen

Om de grondwaterstanden te monitoren, hebben we een grondwatermeetnet ingericht. In overleg met de gemeenten en hoogheemraadschappen bekijken we of we dit meetnet nog moeten uitbreiden. Ook gaan we na welke extra eisen we voor de aanleg willen stellen en welk ander onderzoek nog nodig is.

Meer informatie

Meer informatie over de grondwaterstand tijdens de aanleg van de tunnel in het Lage Bergse Bos leest u in de factsheet of in het onderzoeksrapport grondwaterstanden.

Cookie-instellingen